Nieruchomości

Warunki wybudowania domu bliżej granicy z sąsiadem

AdobeStock
Będzie można budować bliżej granicy z sąsiadem. Pod warunkiem jednak, że działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem.

Od Nowego Roku zmienią się zasady sytuowania budynków przy granicy z sąsiadem. Będą dużo prostsze. Wszystko dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowe przepisy dopuszczają dobudowanie budynku do innego odwróconego do niego ślepą ścianą, tzw. plomby. Dotyczy to zabudowy miejskiej. Dziś konieczna jest często zgoda na odstępstwo od warunków technicznych, którą wydaje minister infrastruktury i budownictwa, a to wydłuża czas załatwiania formalności budowlanych. Nie zawsze też minister chce jej udzielić.

Poluzowane zostaną również warunki rozbudowy i nadbudowy budynków wpisanych do rejestru zabytków. Obecnie muszą one spełniać wyśrubowane wymagania charakterystyki energetycznej dla współczesnych budynków, co w wypadku starej zabudowy nie zawsze jest możliwe.

Nowela przewiduje więc możliwość odstąpienia od tych wymogów, jeżeli ich spełnienie będzie nieopłacalne oraz trudne techniczne, a także ze względu na ochronę walorów historycznych budynku.

Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury odstąpienie od tego typu wymogów pozwoli na zachowanie walorów historycznych i estetycznych zabytku. Często bowiem, by spełnić współczesne wymagania, trzeba zniszczyć wartość historyczną budynku albo ponieść zbyt wysokie koszty na renowację.

Jeżeli kamienica ma przedwojenną fasadę wyłożoną klinkierem, to położenie na nią styropianu w celu jej ocieplenia zabije cały jej urok.

Nowela wprowadza też więcej precyzji do zasad sytuowania budynków 1,5 m od granicy sąsiada lub w granicy. Od Nowego Roku będzie to możliwe, gdy taką ewentualność przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inne będą jednak zasady, gdy budynek będzie zwrócony w stronę sąsiada ślepą ścianą, a inne, gdy ścianą z oknami lub drzwiami. W pierwszym wypadku nie trzeba będzie mieć – tak jak obecnie – zgody ministra infrastruktury i budownictwa na odstępstwo, a w drugim nadal będzie ona potrzebna.

Dla inwestycji prowadzonych na podstawie warunków zabudowy przepisy będą jednak zaostrzone. Wójt (burmistrz, prezydent miasta na prawach powiatu) nie będzie mógł w warunkach zabudowy sytuować budynku inaczej, niż wynika to z rozporządzenia. Dziś często inwestorzy korzystają z tej możliwości. Jej likwidacja będzie więc dla nich sporym utrudnieniem.

Nowelizacja przewiduje również kolejną zmianę. Otóż w budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej 500 mkw., a także na stacjach paliw będą musiały być pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci. Wiele osób z tej zmiany może się ucieszyć.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL