fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lekarze i pielęgniarki

Resort zdrowia zwiększa kontrolę nad inwestycjami w lecznictwie

Fotolia.com
Wojewoda zaopiniuje inwestycje nie tylko szpitali i przychodni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej, ale także podmioty planujące otworzyć nową placówkę czy oddział.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, więcej inwestycji ma być zależnych od opinii wojewodów i rewidowanych przez system IOWISZ, czyi Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

IOWISZ wprowadzono ustawą z 21 lipca 2016 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej. Miał zracjonalizować wydatki publiczne i uporządkować inwestycje w ochronie zdrowia. Opinię o celowości inwestycji miał wydawać wojewoda na podstawie informacji we wniosku IOWISZ, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, map potrzeb zdrowotnych i opinii dyrektora lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Po roku działania IOWISZ resort zdrowia chce rozszerzyć listę podmiotów, które system zrewiduje. Resort chce, by „spektrum zakresów świadczeń (...), od udzielania których jest uzależniona możliwość złożenia wniosku o wydanie opinii, było możliwie najszersze". Wnioski będą mogły składać także podmioty, które dopiero planują otworzyć szpital, przychodnię czy oddział.

Zdaniem Juliusza Krzyżanowskiego, współzarządzającego Praktyką Life Sciences w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, powinno to zmniejszyć liczbę nietrafionych inwestycji, które nie byłyby w stanie utrzymać się bez pieniędzy publicznych.

– Dzięki temu rozwiązaniu planujący utworzenie podmiotu leczniczego dowiedzą się, czy inwestycja ma szansę na finansowanie ze środków publicznych – mówi Juliusz Krzyżanowski.

Niepokoi go jednak rozszerzenie listy podmiotów ocenianych przez system, a tym samym zależnych od decyzji wojewody.

– Należy mieć nadzieję, że uzależnienie przyznania dotacji na remont lub zakup sprzętu od pozytywnej opinii o celowości inwestycji, rzeczywiście posłuży dofinansowaniu faktycznie potrzebnych przedsięwzięć. Można wyobrazić sobie używanie tego narzędzia do blokowania niechcianych, choć niekoniecznie niecelowych, inwestycji – mówi adwokat.

Od początku funkcjonowania IOWISZ złożono 1047 wniosków (780 w 2017 r.). Potencjalni wnioskodawcy to 19 827 podmiotów leczniczych.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA