fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

www.sxc.hu
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą skutkuje wydłużeniem tego urlopu. Aby część urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni „odłożyć" na później, warto tak podzielić urlop na części, aby bezpośrednio po każdej z nich wybrać wydłużenie i jednocześnie zostawić część urlopu do wykorzystania po przerwie.

- Od 5 marca jestem na urlopie rodzicielskim. W lipcu chcę wrócić do pracy na 1/5 etatu i łączyć urlop z pracą. Powrót w niepełnym wymiarze planuję na lipiec, a całkowicie do pracy chcę wrócić we wrześniu. Czy te dni urlopu rodzicielskiego, których nie wykorzystam, bo będę pracować, będę mogła wybrać w przyszłości? – pyta czytelniczka.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy danej osoby.

Zasadą jest, że pracodawca przyjmuje wniosek pracownika o obniżenie etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego i dopuszcza go do pracy we wskazanym we wniosku wymiarze czasu pracy, na podany okres. Odmowa jest wyjątkiem. Jest ona możliwa, gdy świadczenie pracy w taki sposób byłoby niemożliwe ze względu na:

- organizację pracy lub

- rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Proporcjonalnie dłużej

Wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części. W razie natomiast, gdy pracownik wskaże we wniosku, że również podczas wydłużenia chciałby pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy, dokonujemy kolejnego obliczenia.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, oraz wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Część urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony, wydłuża część urlopu rodzicielskiego, podczas której pracownik łączył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu. Jest zatem niejako „dopisywana" do tej części.

Po przerwie wyjątkowo

Pracując na część etatu, czytelniczka będzie jednocześnie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Planuje całkowity powrót do pracy we wrześniu, tzn. jak można zrozumieć – od września chciałaby przestać korzystać z urlopu rodzicielskiego.

W związku z urodzeniem jednego dziecka, przysługują 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Biorąc pod uwagę tę długość oraz wydłużenie ze względu na pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, do września czytelniczka z pewnością nie wykorzysta całego urlopu.

Podstawową zasadą przy korzystaniu z urlopu rodzicielskiego jest wykorzystywanie poszczególnych części urlopu bezpośrednio jedna po drugiej. Bezpośrednio oznacza przy tym zawsze dosłownie – od następnego dnia kalendarzowego po wykorzystaniu poprzedniej części. Obowiązuje od tego jeden wyjątek – urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza jednak liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Taki maksymalnie wymiar niewykorzystanego urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni) czytelniczka mogłaby wykorzystać później, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6. rok życia.

—Marek Rotkiewicz, prawnik

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA