fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakaz konkurencji po ustatniu stosunku pracy a warunek zawieszający z art. 89 Kodeksu Cywilnego

Adobe Stock
Dopuszczalne jest wprowadzenie do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku zawieszającego (art. 89 k.c.), uzależniającego powstanie skutków czynności prawnej (umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy) od oświadczenia pracodawcy złożonego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 21 października 2020 r. (I PK 241/18).

Pracownik, którego dotyczyła sprawa, był zatrudniony na stanowisku menadżerskim. Pracodawca podpisał z nim umowę o zakazie konkurencji, obejmującą wszelką działalność naruszającą interes pracodawcy. Zakaz konkurencji miał trwać także przez rok po ustaniu stosunku pracy, a pracownikowi przysługiwałoby z tego tytułu odszkodowanie w wysokości 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego roku trwania stosunku pracy, ale tylko w przypadku złożenia przez pracodawcę pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę. Brak oświadczenia pracodawcy miał powodować rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji z ostatnim dniem zatrudnienia. Pracownik złożył wypowiedzenie i stosunek pracy zakończył się z upływem okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie złożył w tym okresie żadnego oświadczenia co do zakazu konkurencji. Kilka miesięcy później pracownik wystąpił przeciw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA