Kadry

Trendy w motywacji w 2018 roku

123RF
Motywacja i budowanie zaangażowania pracowników to tematy, które od lat stanowią jedno z największych wyzwań dla działów HR. Zwłaszcza wobec rosnących i zmieniających się wymagań kandydatów do pracy, wynikających m.in. z poprawiającej się koniunktury na rynku pracy oraz pojawiających się w szeregach firm przedstawicieli coraz młodszych pokoleń.

Benefity pracownicze to dziś oręże w walce o talenty oraz skuteczne narzędzie w działaniach employer brandingowych. Nie dziwi więc fakt, że rośnie liczba środków przeznaczanych co roku na świadczenia pozapłacowe. Przedstawiamy siedem trendów, które będą odgrywać kluczową rolę w motywacji pracowników w 2018 roku.

1. Jeszcze więcej opieki zdrowotnej & wellness

Prywatna opieka medyczna oraz karnety fitness to wciąż najbardziej popularne benefity pracownicze oferowane przez firmy. Te świadczenia wymieniają też jako najbardziej pożądane sami zainteresowani. Nic dziwnego, że firmy inwestują i będą inwestować w coraz bardziej rozbudowane programy prozdrowotne oraz w szeroki wybór oferty wellness.

W ramach dbania o zdrowie i kondycję pracowników, organizacje proponują dzisiaj np. kompleksowe badania monitorujące stan zdrowia, darmowe szczepionki, masaże w miejscu pracy czy wsparcie w rzuceniu palenia. W wielu firmach standardem jest ponadto zachęcanie pracowników do aktywności fizycznej poprzez np. formowanie drużyn pracowniczych i udział w zawodach czy organizowanie tzw. dni zdrowia, mających na celu budowanie świadomości zespołu odnośnie zdrowego trybu życia.

2. Wygląd biura ma znaczenie

Nie od dziś wiadomo, że warunki pracy mają wpływ na naszą produktywność, dobre samopoczucie oraz motywację. Biorą to sobie do serca zwłaszcza firmy z sektora IT, które inwestują w nowoczesne i ergonomiczne przestrzenie biurowe, uwzględniające dodatkowo takie atrakcje dla pracowników, jak pokoje gier i rozrywki czy też siłownie i strefy wellness. W kolejnych latach tropem wspomnianych przedsiębiorstw pójdą również inne organizacje. Poza przyjaznym designem i nowoczesnym wyposażeniem liczyć się będą także takie aspekty wystroju biura, jak przestrzenie socjalne i kreatywne czy też strefy ciszy i odpoczynku, służące „podładowaniu baterii" w ciągu dnia. Wszystkie te atrakcje będą bowiem służyć jako dodatkowa zachęta do złożenia aplikacji w wybranej firmie.

3. Benefity szyte na miarę

Wielu pracodawców przy zarządzaniu świadczeniami pozapłacowymi popełnia jeden, podstawowy błąd – traktuje swoich podwładnych w sposób uniwersalny, narzucając im pakiet określonych benefitów. W licznych przypadkach otrzymane świadczenia nie spełniają oczekiwań pracowników, jako że nie są one dobrane do ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Na szczęście, coraz więcej firm dostrzega potrzebę personalizacji oferty benefitów, dostrzegając rolę, jako odgrywa w budowaniu zaangażowania pracowników umiejętny dobór narzędzi motywacyjnych.

Rok 2018 przyniesie w tym zakresie rozwój rozwiązań ułatwiających możliwość indywidualnego wyboru benefitów, takich jak rozbudowane systemy kafeteryjne czy vouchery i karty podarunkowe. Rozszerzy się także wachlarz samych benefitów – już teraz na popularności zyskują nietypowe prezenty dla pracowników w postaci np. sportów ekstremalnych takich jak skok ze spadochronem, zagraniczne wycieczki, czy dodatkowe płatne dni urlopu na rekonwalescencję lub z okazji urodzin.

4. Praca tak, biuro – niekoniecznie

Przedstawiciele pokolenia Y i Z to osoby, które zwykle nie lubią powtarzalności i schematycznej pracy, polegającej na „odbębnianiu" ośmiu godzin przy biurku w open space, w dodatku w formalnym stroju. Zwłaszcza, że młodzi pracownicy preferują pracę projektową, w której liczy się osiągnięcie celu, a nie liczba przepracowanych godzin w określonym przedziale czasowym. Dlatego tak popularnym świadczeniem, które często staje się kartą przetargową w rywalizacji o najlepszych pracowników, jest możliwość pracy zdalnej oraz elastycznego czasu pracy. Co za tym idzie, nadchodzący rok przyniesie rozwój narzędzi ułatwiających komunikację i pracę projektową w zespole rozproszonym, którego członkowie przebywają często poza biurem bądź są pracownikami zdalnymi.

5. Work-life integration

Idea work-life balance, polegająca na zapewnieniu przez pracodawcę utrzymania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, powoli odchodzi do lamusa. Następcą tej idei, pojawiającym się w firmach wraz z przedstawicielami pokolenia Z, jest tzw. work-life integration. Pojęcie to oznacza koniec rozdziału pomiędzy pracą i czasem wolnym – chodzi o to, by robić to, co się kocha, praca stanowi pasję oraz integralną część życia prywatnego.

Rolą pracodawcy w nadchodzącym roku będzie zapewnienie takich warunków, atmosfery i klimatu, które sprawiają, że praca będzie dla podwładnych przyjemnością, pozwalają na samorealizację i integrację celów prywatnych z zawodowymi.

Część pracodawców już teraz podąża w kierunku work-life integration, zapewniając pracownikom, w ramach benefitów, np. możliwość rozwijania zainteresowań, niekoniecznie związanych z codziennymi obowiązkami danej osoby.

6. Liczy się klimat

Jednym z aspektów work-life integration jest atmosfera panująca w miejscu pracy. Budowanie pozytywnego, przyjaznego i koleżeńskiego klimatu staje się kluczem do zatrzymania najlepszych pracowników. Dlatego też w 2018 r. firmy będą inwestować nadal w dobry humor oraz budowanie silnych, wzajemnych relacji zatrudnionych osób. Pracodawcy będą też stawiać na coraz bardziej niebanalną integrację pracowniczą, warsztaty i szkolenia rozwijające kompetencje miękkie czy też zatrudnianie tzw. mood managerów odpowiedzialnych za utrzymanie pracowników w dobrym nastroju, np. poprzez organizowanie – w ramach przełamania rutyny – nietypowych rozrywek i atrakcji dla członków zespołu.

7. Komunikacja instant

W dobie generacji Y i Z, które w komunikacji cenią sobie partnerską komunikację z przełożonymi oraz bieżącą informację zwrotną, do lamusa odchodzą takie narzędzia, jak badanie satysfakcji pracowników realizowane raz w roku czy miesięczne/kwartalne oceny pracowników. Kolejny rok przyniesie przerzucenie siły ciężkości na doskonalenie codziennych relacji z zespołem i komunikację, która zapewni stały feedback na temat wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Pozwoli to na bieżąco optymalizować zarządzanie pod kątem skutecznej motywacji pracowników oraz rozwoju ich zaangażowania.

Autorka jest Managerem B2B w firmie Wyjątkowy Prezent

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL