fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Termin płatności w wekslu

www.sxc.hu
Prawo wekslowe mówi bardzo wyraźnie, że zapłata z tytułu tego papieru wartościowego może nastąpić wyłącznie za okazaniem, w pewien czas po okazaniu, w oznaczonym dniu lub w pewien czas po dacie wystawienia. Zastosowanie innej formy skutkuje nieważnością dokumentu.

Wystawiając weksel, zarówno trasowany (ciągniony) jak i własny powinno się w nim wskazać datę płatności. Nie jest to jednak obowiązkowe. Jeżeli strony stosunku wekslowego tego nie zrobią, to zgodnie z prawem wekslowym przyjmuje się, że jest on płatny za okazaniem. Jeżeli jednak data ma być określona, to należy to zrobić na jeden ze sposób wskazanych w przepisach. Każdy inny, dowolnie wymyślony, będzie powodował nieważność dokumentu.

W myśl art. 33 ustawy – prawo wekslowe, weksel może być płatny:

– za okazaniem,

– w pewien czas po okazaniu,

– w pewien czas po dacie,

– w oznaczonym dniu.

Weksle z innymi terminami płatności lub z kilku następującymi po sobie terminami są nieważne. Przykładowo użycie zwrotu „Pan Nowak zapłaci za ten weksel w ciągu 30 dni od daty wystawienia" powoduje, że weksel będzie nieważny. Podobnie, gdy zapiszemy „Zapłacę za ten weksel w terminie od 25 października do 25 listopada...". W pierwszym przypadku moglibyśmy zapłacić za weksel równie dobrze pierwszego, jak i piątego lub dziesiątego dnia od daty wystawienia. Podobnie w drugim, zapłata mogłaby zostać zrealizowana np. 26, 27 lub 28 października albo 5, 10 bądź 25 listopada.  Zatem w obu podanych przypadkach mamy kilka terminów zapłaty, a to jest niezgodne z przepisami.

W szczególności należy zwrócić uwagę na sposób, który wskazuje, że weksel może być płatny w pewien czas po dacie. Chociaż sam art. 33 nie precyzuje, że chodzi tu o datę wystawienia, to z całokształtu przepisów tak właśnie wynika. Nie można zatem wpisać jako daty wystawienia np. 25 października 2015r., a następnie w treści weksla sformułować datę zapłaty w ten sposób, że nastąpi ona piątego dnia po 1listopada 2015r. Termin „piątego dnia po" musi się odnosić do daty wystawienia. Nie wolno zaproponować żadnej innej.

Wszystkie te rygorystyczne reguły wynikają z formalizmu prawa wekslowego i abstrakcyjnego charakteru zobowiązań wekslowych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA