fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy jedyny wspólnik też tworzy zgromadzenie

123RF
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć jednego wspólnika (art. 151 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Ze względu na możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników takiego podmiotu jest to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej przez jedną osobę. Nie można jednak zapominać, że z uwagi na posiadaną osobowość prawną spółka z o.o. działa przez swoje organy, a zwłaszcza przez zarząd oraz zgromadzenie wspólników.

Ramy działania organów wyznacza k.s.h., a złamanie niektórych postanowień kodeksu prowadzi do nieważności czynności prawnych podejmowanych przez spółkę. Ważne jest więc dla wspólników jednoosobowych spółek z o.o., aby niestosowali zbyt często zasady „spółka to ja" i dbali o formalne aspekty jej działania.

Co stanowi kodeks

Kodeks spółek handlowych odnosi się bezpośrednio do wspólników jednoosobowych spółek z o.o. w dwóch artykułach. Po pierwsze art. 173 § 1 k.s.h. stanowi, że w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Po drugie art. 156 k.s.h. stanowi, że w spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zgodnie z przepisami niniejszego działu. Przepisy o zgromadzeniu wspólników stosuje się odpowiednio. Pier...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA