fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Kiedy firma może starać się o subwencję z PFR

Adobe Stock
Czy PFR kwalifikując firmę do subwencji bazuje na definicji małych i średnich przedsiębiorstw z zał. 1 do rozporządzenia 651 i tym samym bierze pod uwagę powiązania grupowe, czy na polskiej ustawie Prawo Przedsiębiorców i tym samym nie bierze pod uwagę powiązań grupowych?

- PFR zmienił stanowisko w zakresie kryteriów wyliczania statusu MŚP ok. 5 maja 2020 r. Zmiana ta nie jest oficjalna, wynika z usunięcia ze strony internetowej PFR przewodnika i odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania – zawierające informacje, że powiazania grupowe nie są brane pod uwagę przy ustalaniu statusu firmy. Obecnie, zgodnie z § 10 ust. 3-7 Regulaminu Programu: ustalając status przedsiębiorstwa należy stosować zasady wymienione w Załączniku I Rozporządzenia Pomocowego (Rozporządzenia Komisji 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014), tj. uwzględnić powiązania grupowe; kryterium zatrudnienia i kryterium obrotu odnosi się do przedsiębiorcy z uwzględnieniem jego właściciela i spółek zależnych. Określając status mikrofirmy lub MŚP należy zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych; przy wyliczaniu statusu mikrofirmy/MŚP należy brać pod uwagę pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dzień 31 grudnia 2019 r. (a nie np. średnioroczne zatrudnienie).

Odpowiedzi przygotowała Agata Kowalska z Empatomatu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA