fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Rząd przyjął projekt noweli autorstwa ministra sprawiedliwości

Fotolia.com
Kuratorzy sądowi będą mogli na zlecenie sądu przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących leczenia odwykowego.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, autorstwa ministra sprawiedliwości.

Nowe regulacje mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne co do możliwości zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w sprawach opiekuńczych, dotyczących osób małoletnich i dorosłych objętych opieką lub kuratelą. Na podstawie nowych regulacji sądy będą mogły zlecać kuratorom przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych oraz po powzięciu wiadomości o zdarzeniu, które może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu – jeszcze przed jego formalnym rozpoczęciem.

Informacje zebrane przez kuratora w trakcie wywiadu środowiskowego pomagają sądowi ocenić, czy są powody pozamedyczne do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną od alkoholu (rozkład życia rodzinnego, demoralizowanie małoletnich, uchylanie się od pracy, zakłócanie spokoju) lub umieszczenia osoby bez jej zgody w szpitalu psychiatrycznym bądź skierowania do domu pomocy społecznej.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia, wcześniej muszą oczywiście przejść procedurę ustawodawczą.

Etap: projekt trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA