fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 18 kwietnia 2017

- ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów - z wyjątkiem przepisów art. 21–32, art. 34, oraz art. 35 pkt 2, które wejdą w życie 1 maja (DzU z 3 kwietnia 2017 r., poz. 708)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. - z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 lipca (DzU z 3 kwietnia 2017 r., poz. 712) - rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (DzU z 3 kwietnia 2017 r., poz. 713)
- ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 3 kwietnia 2017 r., poz. 715) - rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji (DZU z 13 kwietnia 2017 r., poz. 780)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA