fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Decyzja administracyjna musi zawierać uzasadnienie prawne

www.sxc.hu
Prawne uzasadnienie nie może polegać tylko na prostym wskazaniu jednostek redakcyjnych na podstawie, których wydano decyzję. Organ musi odnieść stosowane przez siebie przepisy do poszczególnych elementów stanu faktycznego.

Decyzja administracyjna jest kwalifikowanym aktem administracyjnym, którego wydanie wywołuje skutki w sferze prawa i obowiązków jednostki. Z uwagi na prawną doniosłość takiego rozstrzygnięcia prawodawca przewidział szereg wymogów jakie musi ono spełniać. Uchybienie im może skutkować uchyleniem decyzji przez organ II instancji lub sąd administracyjny. W praktyce kłopotliwy okazuje się wymóg prawnego uzasadnienia decyzji administracyjnej wynikający z art. 107 § 1 pkt 6 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) i art. 210 § 1 pkt 6 ordynacji podatkowej (o.p.).

Dwa elementy w ścisłym związku

W utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że dwa zasadnicze elementy decyzji administracyjnej – sentencja i uzasadnienie stanowią jedną i nierozerwalną całość. Ich treść nie może być od siebie niezależna. Oba te elementy pozostają ze sobą w ścisłym związku.

Czytaj także: Kiedy można zaskarżyć uzasadnienie decyzji

Dlat...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA