fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak szacować wartość zamówienia publicznego

123RF
Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące szacowania wartości zamówienia mają dość ogólny charakter, powodując w praktyce nierzadkie problemy wielu zamawiających w odpowiednim ich odniesieniu do konkretnych sytuacji faktycznych.

Ustalenie wartości zamówienia stanowi jedną z kluczowych czynności dokonywanych przez zamawiającego w toku przygotowania postępowania o zamówienie publiczne. Nie można się od niej zwolnić, nawet jeżeli nastręcza ona trudności. Od ustalonej wartości zależy bowiem, czy i  jakie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych(dalej: „ustawy Pzp")mają zastosowanie do udzielenia zamówienia publicznego.

Niedopuszczalny podział

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawę ustalenia wartości zamówienia stanowi całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp – w związku z art. 5b pkt 2 i art. 32 ust. 2 – dzielić zamówienia na części, zaniżać jego wartości oraz wybierać sposobu obliczenia wartości zamówienia. Zakazany jest więc taki podział zamówienia, którego skutkiem jest uniknięcie stosowania przepisów ustawy Pzp właściwych dla zamówie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA