Zgodnie z poprawkami drugiej izby parlamentu zakres podmiotowy ustawy ma się rozszerzyć nie tylko o nowe rodzaje działalności. Do katalogu beneficjentów mają dołączyć firm założone po 30 listopada 2019 r.

Senackie komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaproponowały, by rozszerzyć katalog branż mogących ubiegać się o pomoc. Z tarczy antykryzysowej 6.0 powinny zdaniem komisji móc skorzystać firmy cateringowe, agencje reklamowe, dietetycy, określone firmy transportowe, branża hotelarska, wynajem i dzierżawa niektórych maszyn, agenci turystyczni, organizatorzy turystyki, firmy eventowe oraz firmy oferujące wyszczególnione rodzaje działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa 6.0: nowe branże objęte pomocą

Przypomnijmy, że już Sejm zaproponował umożliwienie innym branżom skorzystanie z pakietu antykryzysowego. Ze zwolnienia ze składek, 2 tys. zł postojowego, 5 tys. zł dotacji i 2 tys. zł dotacji do pensji pracowników przez trzy miesiące zdaniem sejmu powinny mieć możliwość skorzystać m.in. kina, szkoły tańca, rehabilitanci.