Zasiłek może otrzymać rodzic zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem. Oto warunki skorzystania z zasiłku:

- zamknięcie placówki było nieprzewidziane – rodzic dowiedział się o nim w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki

- nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku

- nie został wykorzystany limit 60 zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym.

Ważne! Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, czyli m.in. pracownikom i zleceniobiorcom, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność.

Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u płatnika składek (np. pracodawcy) oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (ZAS-38) oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15a.

Zasiłek zostanie przyznany do 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Może się zdarzyć, że ZUS odmówi zasiłku, wtedy prześle decyzję w tej sprawie.

Zasiłek wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku osoby zatrudnionej na umowę o pracę podstawą wymiaru jest  przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Od tej kwoty trzeba odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w części, którą opłaca pracownik.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

W innych przypadkach podstawa wymiaru to  przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Od tej kwoty odjąć trzeba jeszcze jej 13,71 proc.

W przypadku opieki nad dzieckiem do 8 lat zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym. Jest to łączna liczba dni do wykorzystania – wspólnie dla ojca i matki – niezależnie od tego, ile mają dzieci pod opieką.

Jeśli płatnik składek odmówi  zasiłku lub wypłaci go w niewłaściwej wysokości, można  poprosić ZUS o decyzję w tej sprawie.