Niższa składka wypadkowa, gdy firma zadba o ochronę

Sąd Najwyższy rozstrzygnie ws. niższej składki wypadkowej, czy do osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia zalicza się pracowników wyposażonych w indywidualne środki ochrony, które je minimalizują.

Publikacja: 04.08.2023 07:17

Niższa składka wypadkowa, gdy firma zadba o ochronę

Foto: Adobe Stock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął postępowanie w sprawie ustalenia prawidłowej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej u przedsiębiorcy. To dlatego, że firma złożyła wcześniej korektę danych zawartych w formularzu ZUS IWA. W efekcie zmniejszyła (wyzerowała) podane uprzednio wartości dotyczące liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Im więcej takich osób, tym wyższa składka wypadkowa.

Przyczyną złożenia korekty były niezgodności między danymi przekazywanymi w formularzu do ZUS a stanem faktycznym ujawnionym po kontroli dokonanej przez firmę audytorską. W ocenie firmy nie należało bowiem uznawać za zatrudnionych w warunkach zagrożenia pracowników, którzy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. ZUS nie uwzględnił jednak zmienionych danych. W efekcie sprawa trafiła do sądu.

W pierwszej instancji firma przegrała. Sąd uznał, że stawka procentowa na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniona od zagrożenia w środowisku pracy. Zastosowane środki ochrony indywidualnej sprawiają co prawda, że pracownik pracuje w dopuszczalnych normach, ale otoczenie nadal niesie z sobą zagrożenie.

Dalej wskazał, że w ZUS IWA powinni być zatem uwzględniani wszyscy zatrudnieni w warunkach zagrożenia, gdy ten stan jest spowodowany przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Zdaniem sądu podjęcie przez pracodawcę działań mających zminimalizować ryzyko zawodowe nie jest tożsame z jego całkowitym wyeliminowaniem. A skoro tak, to organ rentowy prawidłowo skorygował liczbę zatrudnionych u płatnika składek osób pracujących w warunkach zagrożenia.

Sąd drugiej instancji podzielił tę argumentację. Uznał, że – niezależnie od stosowanych przez firmę środków ochrony indywidualnej – jej pracownicy są narażeni na ponadnormatywny hałas. W efekcie brak było podstaw do dokonania korekty danych.

Firma nie dała jednak za wygraną i wniosła do SN skargę kasacyjną. Rozstrzygnięcie jednak nie zapadło. Sąd Najwyższy przedstawił bowiem powiększonemu składowi zagadnienie prawne. Chodzi o ustalenie, czy do osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, zalicza się pracowników wyposażonych w indywidualne środki ochrony.

Sąd zwrócił bowiem uwagę, że wykładnia zwrotu „zatrudnionych w warunkach zagrożenia” budzi wątpliwości. Nie został bowiem nigdzie zdefiniowany. Chociaż sam SN ma w tym względzie swoje spostrzeżenia. W uzasadnieniu postanowienia wskazuje, że skłania się do uznania, że warunki występujące w środowisku pracy należy oceniać nie przy uwzględnieniu zastosowanych przez pracodawcę środków ochrony, ale jako kryterium występujące obiektywnie. W ocenie SN powinno chodzić o to, jakie czynniki faktycznie występują w konkretnym miejscu.

Sygnatura akt: II USKP 230/21

Czytaj więcej

Od kwietnia inny procent składki wypadkowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął postępowanie w sprawie ustalenia prawidłowej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej u przedsiębiorcy. To dlatego, że firma złożyła wcześniej korektę danych zawartych w formularzu ZUS IWA. W efekcie zmniejszyła (wyzerowała) podane uprzednio wartości dotyczące liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Im więcej takich osób, tym wyższa składka wypadkowa.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej