Utrata prawa do ulgi dla Ukraińca

Eksperci uważają, że jeżeli stan faktyczny różni się od treści wpisu w CEIDG, ZUS powinien brać pod uwagę fakty. A ten różnie podchodzi do tej kwestii.

Publikacja: 23.06.2023 07:22

Utrata prawa do ulgi dla Ukraińca

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła obywatela Ukrainy, który chciał skorzystać z ulgi na start. Organ rentowy mu jednak odmówił.

Wpis do rejestru działalności nastąpił bowiem zgodnie z jego pierwotnym wnioskiem z 2 lutego, ale faktycznie z powodu kłopotów formalnych (niestandardowe kwestie dotyczące legalności jego pobytu w Polsce) przedsiębiorca mógł zacząć działać dopiero od 10 lutego (wówczas nastąpił wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale z datą rozpoczęcia działalności od 2 lutego).

W efekcie przegapił siedmiodniowy termin na zgłoszenie. ZUS policzył go bowiem od momentu wpisu, a nie faktycznego rozpoczęcia prowadzenia firmy.

Czytaj więcej

Ulgi w ZUS, ale nie dla każdego

Zdaniem dr. Tomasza Lasockiego z WPiA UW to niewłaściwe podejście.

– Nie ma ono oparcia w dotychczasowej praktyce ZUS i orzecznictwie sądowym – podkreśla. Zwraca uwagę, że wpis do ewidencji ma charakter deklaratoryjny.

– Oczywiście istnieje domniemanie, że to, co z niego wynika, jest zgodne ze stanem faktycznym, jednak prowadzący działalność, a nawet ZUS może dowodzić, że jest inaczej – wskazuje ekspert.

W efekcie, jak twierdzi dr Lasocki, jeżeli stan faktyczny różni się od treści wpisu w CEIDG, ZUS powinien brać pod uwagę fakty.

– Wygląda na to, że organ rentowy różnie podchodzi do takich kwestii, w zależności od celu, jaki ubezpieczony zamierza uzyskać. Przypomnę jedynie sprawy kobiet prowadzących działalność, którym odmawiano prawa do zasiłku macierzyńskiego ze względu na brak faktycznego wykonywania obowiązków w ramach własnego biznesu – wyjaśnia.

Ekspert przypomina też orzecznictwo, jakie ukształtowało się na gruncie tarcz antykryzysowych. Chodziło wówczas o deklarowany we wpisie do CEIDG kod przeważającej działalności.

– Sądy uznawały wówczas, że nieważne, co zostało zgłoszone, tylko stan faktyczny, w tym m.in. to, co wynika np. z faktur – dodaje.

Ekspert nie zgadza się też z podejściem ZUS, który uważa, że po upływie siedmiodniowego terminu na zgłoszenie ulga przepada i nie można do niej wrócić, choćby jeszcze nie minęło sześć miesięcy.

– Przepis, na który powołuje się ZUS, dotyczy osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom. Tymczasem prawo przedsiębiorców w art. 18 ust. 1 wskazuje, że taka osoba im nie podlega. Dopiero rezygnacja z prawa do ulgi sprawia, że obowiązek ubezpieczenia powstaje przed upływem sześciu miesięcy – argumentuje.

Decyzja ZUS DI/100000/ 43/245/ 2023

Sprawa dotyczyła obywatela Ukrainy, który chciał skorzystać z ulgi na start. Organ rentowy mu jednak odmówił.

Wpis do rejestru działalności nastąpił bowiem zgodnie z jego pierwotnym wnioskiem z 2 lutego, ale faktycznie z powodu kłopotów formalnych (niestandardowe kwestie dotyczące legalności jego pobytu w Polsce) przedsiębiorca mógł zacząć działać dopiero od 10 lutego (wówczas nastąpił wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale z datą rozpoczęcia działalności od 2 lutego).

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej