- Na przełomie lat 2021/2022 pracownik przebywał w szpitalu z powodu COVID-19. Za dni przypadające w 2021 r. wypłaciliśmy mu zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy, a za dni przypadające w tym roku naliczyliśmy go według nowej stawki, tj. 80 proc. Jak skorygować ten błąd? – pyta czytelniczka.

Pracodawca powinien ustalić prawidłową kwotę zasiłku, złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych za miesiąc lub miesiące, w których wypłacono zawyżone świadczenie oraz uregulować niedopłatę składek wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę.