W czwartek rano GUS podał ostatni wskaźnik potrzebny do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu już wiadomo ile do ZUS zapłaci przeszło 1,5 mln mikroprzedsiębiorców. Największa grupa około miliona osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci miesięcznie 1 457,49 zł (pełna składka z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), czyli o 26,01 zł miesięcznie więcej niż dotychczas. Rocznie wzrost obciążeń wyniesie zaś 312 zł. W przypadku grupy około 300 tys przedsiębiorców rozpoczynających działalność, preferencyjna składka przez pierwsze dwa lata od startu (po upływie półrocznego okresu, gdy płacą tylko składkę zdrowotną) wyniesie zaś 647,59 zł i będzie aż o 38,45 zł wyższa od składki w 2020 r. Oznacza to wzrost obciążeń na starcie działalności aż o 461,40 zł rocznie.

– Szybszy wzrost preferencyjnej składki wynika z innego sposobu jej liczenia, bo podstawą jest minimalne wynagrodzenie, które rośnie szybciej, niż prognoza przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana co roku przez rząd w ustawie budżetowej na kolejny rok – tłumaczy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Obecny wzrost składki liczony rok do roku, jest najniższy od 2014 r., gdy podstawowe składki z działalności wzrosły o 15 zł. Trzeba jednak pamiętać o rekordowym wzroście składek w 2020 r., które zwiększyły się miesięcznie aż o 114 zł.

O ile rosną poszczególne składki: