fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Służby mundurowe

Na co mogą liczyć weterani

Misja w Afganistanie
MON
MON przygotowuje nowelizację ustawy o weteranach. "Rzeczpospolita" poznała szczegóły.

Resort obrony narodowej przesłał do "Rzeczpospolitej" informację na temat założeń nowelizacji ustawy o weteranach. O tym, że zmiana prawa jest przygotowywana napisaliśmy w dzisiejszym wydaniu gazety.

Z otrzymanych informacji sygnowanych przez ppłk. Jarosława Zeidlera, z Departamentu Komunikacji Społecznej MON wynika, że przygotowując nowelizację resort obrony opiera się na założeniach ustalonych jeszcze przez poprzednią ekipę. Projekt nowelizacji przygotowany przez wicepremiera Tomasza Siemoniaka nie został przegłosowany przez Sejm poprzedniej kadencji.

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje nowelizację ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. "Do najważniejszych proponowanych zmian należą: rozszerzenie definicji misji pokojowej lub stabilizacyjnej - dzięki czemu osoby partycypujące w międzynarodowych komisjach kontroli i nadzoru nad zawieszeniem działań wojennych w Korei, Wietnamie, Kambodży i Laosie oraz w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych i humanitarnych będą mogły ubiegać się o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego".

"Określenie organu właściwego do przyznania lub zmiany decyzji o przyznaniu statusu weterana/weterana poszkodowanego w przypadku zbiegu właściwości organem właściwym do przyznania statusu będzie organ, który jako ostatni kierował daną osobę do udziału w działaniach poza granicami państwa, natomiast organem właściwym w sprawie zmiany decyzji ostatecznej w przedmiocie statusu weterana poszkodowanego będzie organ administracji publicznej, który tę decyzję wydał".

MON zapowiada zmiany w zakresie określenia niezbędnych dokumentów w przypadku ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego. "W przypadku wniosków złożonych po upływie 15 lat od dnia zaistnienia wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa oraz braku możliwości dołączenia do wniosku dokumentów, tj. protokołu powypadkowego lub decyzji o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego będzie mogła ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów poświadczających fakt zaistnienia wypadku lub choroby i ich okoliczności oraz wypłatę świadczenia odszkodowawczego" - informuje nas MON.

Nowelizacja wprowadza też ograniczenie wysokości opłaty za pobyt w Domu Weterana do kwoty odpowiadającej 25 proc. miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, wprowadzenie uprawnień do bezpłatnych turnusów readaptacyjno - kondycyjnych, "zapewnienie kompleksowej opieki medycznej osobom, które doznały urazu lub nabyły chorobę podczas wykonywania zadań poza granicami państwa ponad limity określone przez NFZ - dofinansowanie wydatków ponad ten limit następowałoby z budżetu państwa z części której dysponentem jest odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu", a także wprowadzenie możliwości bezpłatnego korzystania przez członka rodziny, jako osoby towarzyszącej żołnierzowi lub pracownikowi, z turnusów leczniczo- profilaktycznych.

- Należy podkreślić, że powyższe zmiany dotyczą nie tylko żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych, ale także funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Jednocześnie trwają prace nad ostatecznym kształtem projektu przedmiotowej ustawy i zakresu proponowanych zmian - informuje "Rzeczpospolitą" ppłk Jarosław Zeidler.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA