– Dyrektor jednej ze szkół krakowskich zamówił przed Świętem Niepodległości maszt do wywieszenia flagi. Zamówiona została też flaga Polski. Przysłano dwie. Do polskiej flagi dołączono jeszcze jedną gratis. Nie zgadniecie jaką. To była flaga Niemiec! – napisała w listopadzie na Twitterze Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty.

Sprawą zainteresowało się stowarzyszenie Kogutorium. Jego przedstawiciel zapytał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w której szkole doszło do incydentu. Kurator zaś odpisała, że nie jest upoważniona do udzielenia tej informacji. Poza tym wypowiedź została umieszczona na jej prywatnym profilu na Twitterze.

Stowarzyszenie wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Informacja, będąca przecież informacją o dokonanym przez szkołę zakupie oraz nabytym majątku w postaci flag, stanowi informację publiczną. W związku z powyższym skarżący wniósł o zobowiązanie kuratora do udostępnienia informacji oraz stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał skargę za zasadną.

Czytaj więcej

ZNP na wojnie z kurator Nowak. Sprawa trafi do sądu?

WSA uznał, że każda informacja dotycząca zasad funkcjonowania podmiotu wykonującego zadanie publicznie, a w szczególności gospodarowanie środkami publicznymi, stanowi informację publiczną. Uprawnione było więc stanowisko skarżącego, że informacje odnoszące się do kwestii zakupu flag stanowią informację publiczną.

Istnienie profilu kuratora oświaty w medium społecznościowym należy zaliczyć do szeroko rozumianej sfery działalności organu. Osoba prowadząca ten profil niewątpliwie pełni funkcję publiczną.

Sąd podkreślił, że kurator nie udostępniła skarżącemu żądanej informacji, ani też nie odmówiła jej udostępnienia w formie decyzji administracyjnej, mimo że stanowiła ona informację publiczną. Poinformował za to skarżącego na piśmie, że nie udzieli mu wnioskowanej informacji, mylnie przyjmując, że nie podlega ona udostępnieniu.

WSA stwierdził więc, że kurator pozostaje w bezczynności w załatwieniu wniosku skarżącego, ale bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Nie sposób bowiem dopatrzyć się lekceważenia wnioskodawcy czy też celowego wprowadzania go w błąd – organ bez znacznej zwłoki odpowiedział na wniosek skarżącego, uzasadniając słuszne w swojej ocenie przyczyny odmowy pozytywnego ustosunkowania się do tego wniosku.

Wyrok zapadł 13 stycznia 2022 r. Jest nieprawomocny.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

– Niestety, do tej pory nie dowiedziałem się, której szkoły dotyczyła opisana przez panią kurator sytuacja. Wezwałem na razie kurator Nowak do wykonania wyroku. Ale ma na to 14 dni od jego doręczenia – mówi Paweł Tokarz ze stowarzyszenia Kogutorium, inicjator postępowania.

Sygnatura akt: II SAB/Kr 238/21