Tag: Informacja publiczna

Powiązane

W Urzędzie

Zasady i organizacja pracy prokuratorów to informacja publiczna

Obywatel ma prawo poznać zasady, na jakich prokurator przydziela podwładnym sprawy do prowadzenia.

Można sprawdzić, jak motywuje się nauczycieli

Powołując się na ochronę prywatności, nie można odmówić udostępnienia informacji o nauczycielskich wynagrodzeniach.

E-mail wysłany po terminie zakończył sprawę

Przy ocenie zasadności skargi na bezczynność decydujący jest stan faktyczny z momentu orzekania przez sąd i fakt dokonania czynności przez organ.

Obywatel, który nęka instytucje, nadużywa prawa

Skarżący nie może oczekiwać, że orzeczenia, które w zanonimizowanej formie są już opublikowane w internecie, w ogólnodostepnym portalu, będą mu dodatkowo przesyłane na płycie CD/DVD.

Ocenianie w szkole to informacja publiczna

Szkoła powinna udostępnić protokoły z rad pedagogicznych, a także informacje, ilu uczniów ma obniżone oceny z zachowania.

Port Lotniczy musi podać dane o zleceniach

Umowy cywilnoprawne zawierane przez podmioty wykonujące zadania publiczne, dotyczące spraw publicznych, objęte są ustawą o dostępie do informacji publicznej.

16-latek ujawnia gigantyczne pieniądze z ministerstw dla fundacji o. Rydzyka

Prawie 19,5 mln zł przelały ministerstwa na rzecz Fundacji Lux Veritatis i innych podmiotów ojca Rydzyka za rządów PiS, czyli w ciągu sześciu lat - ujawnił na Instagramie 16-letni Maciej Rauhut, który w sierpniu wygrał w sądzie z o. Tadeuszem Rydzykiem spór o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej finansowania z publicznych pieniędzy Fundacji redemptorysty.

Skomplikowany status nie może komplikować spraw

Informację publiczną w imieniu samorządowego kolegium odwoławczego udostępnia jego prezes i to on również wydaje decyzję o odmowie jej udostępnienia.

Rozdzielanie kompetencji komplikowałoby załatwienie sprawy

Stanowisko, że udzielenia informacji publicznej i wydania decyzji o jej odmowie dokonują dwa różne organy, jest nielogiczne i problematyczne w praktyce.

Odpowiedź na wniosek musi być kompleksowa

Pozostawanie w bezczynności przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej oznacza w praktyce niepodjęcie stosownych czynności w terminie.