Tag: informacja publiczna

Powiązane

W Urzędzie

Nie musimy wiedzieć, czy śledczy jest uzbrojony

Dane o posiadaniu przez prokuratora broni palnej nie stanowią informacji publicznej.

Informacje do ponownego wykorzystania

Z perspektywy administracji publicznej wyodrębnienie nowej kategorii otwartych danych nie ma istotnego znaczenia, o tyle że należy traktować ją jako standard, do jakiego ma dążyć administracja. Dane dynamiczne to zaś odrębna, nowa kategoria danych.

Prawo do informacji publicznej: Trzeba odpowiedzieć na 88 wniosków

Obowiązujące przepisy nie znają pojęcia „nadużycia prawa do informacji publicznej". W ten sposób zagwarantowano, że nikomu prawo do wiedzy o sprawach publicznych nie będzie bezpodstawnie odmówione.

Sąd: prywatność urzędnika wygrywa z prawem do informacji publicznej

Chociaż umowa o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną, niektóre jej fragmenty nie powinny być ujawniane.