Tag:

Informacja publiczna

Powiązane

W Urzędzie

Nastolatek ujawnił miliony od państwa dla o. Rydzyka. Teraz wygrał z nim w NSA

Aktywista Maciej Rauhut ostatecznie wygrał w NSA spór z o. Tadeuszem Rydzykiem ws. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej finansowania z publicznych pieniędzy fundacji redemptorysty z Torunia Lux Veritatis.

Informację publiczną można upowszechniać w sieci

Polityczne prawo do informacji publicznej polega nie tylko na otrzymywaniu informacji i zapoznaniu się z nią, ale również na prawie do jej upowszechniania w dowolny sposób.

Mieszkaniec nie otrzyma kopii aktu notarialnego

Osnowa umowy stanowiąca treść aktu notarialnego – o ile zawiera informacje dotyczące mienia gminy – stanowi informację publiczną.

Sąd: słona kara za sesje rady miasta transmitowane na YouTubie

Przetwarzanie danych na potrzeby dostępu do informacji publicznej podlega RODO. Dotyczy to m.in. transmisji i publikacji sesji organów samorządowych np. rad w BIP przez linki do platformy internetowych jak YouTube.

Brak wniosków o dane chronione sektora publicznego. Porażka wdrożenia DGA

Od września 2023 r. poprzez tzw. punkt informacyjny (PI) nie wpłynął żaden wniosek o dostęp do danych chronionych sektora publicznego. Zdaniem ekspertów to stracony potencjał dla gospodarki i obywateli.

Czy są ważniejsze informacje niż dotyczące śmierci dziecka

Rodzice pytają o wybór biegłych w sprawie śmierci ich dziecka. Uczelnia i sąd odpowiadają: to poufne informacje.

E-mail trafi na kwarantannę, urząd nie musi odpowiadać

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego obywateli i instytucji publicznych stoi na przeszkodzie, by sam dowód wysłania wniosku pocztą elektroniczną mógł być uznawany za potwierdzenie, że wniosek taki dotarł do adresata.

Źle skonfigurowana poczta nie usprawiedliwia bezczynności urzędu

Trudności czy nieprawidłowości w obsłudze oficjalnych systemów służących do komunikacji, nie mogą uzasadniać nieudzielenia przez dyrektora placówki odpowiedzi w wymaganym terminie. WSA uznał, że źle skonfigurowana poczta nie usprawiedliwia bezczynności urzędu.

Katarzyna Batko-Tołuć: Nie ma odwrotu od jawności

W końcu udało się wprowadzić centralny rejestr umów jednostek finansów publicznych.

Kiedy konieczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wiąże się z wykazaniem prawa do dysponowania nieruchomościami, na jakich ma zostać zrealizowana. Nie rodzi więc praw do nieruchomości i nie uprawnia do realizacji inwestycji.