Tag: Informacja publiczna

Powiązane

W Urzędzie

Sąd: Odbitka wzorów pieczęci urzędowych informacją publiczną

Spór zainicjowała fundacja, która we wniosku do samorządowego kolegium odwoławczego zwróciła się o udostępnienie odbić wszystkich stosowanych w gminie urzędowych pieczęci.

Prawo miejscowe czeka na lepszą kontrolę

Wojewodowie nie radzą sobie z nadzorem nad prawem miejscowym. Konieczna jest dyskusja nad zmianą zakresu społecznej kontroli nad lokalną legislacją.

Odmowa informacji musi mieć podstawy

Odmowa udostępnienia dokumentu w powołaniu się na tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być należycie uzasadniona i przekonująca.

Protokoły z naboru do pracy w urzędzie to informacja publiczna

Organ przeprowadzający rekrutację załatwia sprawę publiczną. Zatem dostęp do protokołu z postępowań rekrutacyjnych powinien być oczywisty.

Obywatele mogą się dopytywać o pensje urzędników

Co do zasady można żądać szczegółowych danych o wynagrodzeniu konkretnej grupy pracowników zatrudnionych w administracji publicznej, w tym także ich składników.

Tam, gdzie chodzi o pieniądze budżetowe, powinna być jawność

Skoro nawet imię i nazwisko osoby piastującej funkcję w administracji jest informacją publiczną, to tym bardziej są nią składniki jej wynagrodzenia, które mają swoje pokrycie w majątku publicznym.

Życiorys prokuratora to informacja publiczna

Nie wiadomo, czy dane prokuratora wolno udostępnić.

Sąd: tweetowanie kurator Nowak to działalność publiczna

Małopolska kurator Barbara Nowak powinna była ujawnić, która szkoła oprócz polskiej dostała także niemiecką flagę.

Wątpliwy adres mailowy nie uzasadnia bezczynności ws. informacji publicznej

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie obligują wnioskodawców do podania swoich danych.

Uprawnienie, dostęp i jawność działania urzędów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może objąć wprawdzie informacje proste, które są w posiadaniu administracji, ale rozmiar i zakres żądanej informacji przesądza o tym, że w istocie jest to żądanie informacji przetworzonej.