Tag:

W Urzędzie

TSUE: rozmiar inwestycji nie decyduje o potrzebie decyzji środowiskowej

Obowiązek poddania inwestycji na obszarach miejskich ocenie oddziaływania na środowisko nie może zależeć wyłącznie od rozmiarów tego przedsięwzięcia - wskazał w czwartkowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE.

Skarbówka: dwie rewolucje techniczne w jednym czasie to za dużo

Pełna elektronizacja rozliczeń podatku akcyzowego miała nastąpić 1 lutego 2024 r., ale będzie odłożona na później.

Decyzja o pozwoleniu na budowę musi uwzględniać podziały gruntów

Jednym z najważniejszym czynników trzymających w ryzach cały rynek nieruchomości jest geodezja. To ona pozwala na wytyczenie granic nieruchomości i zapewnia brak sporów właścicielskich.

Rola biegłego w postępowaniu administracyjnym

Opinia biegłego pełni istotną rolę w rozstrzyganiu wątpliwości w zakresie wiedzy specjalistycznej, której nie ma organ administracji. Należy ona do katalogu dowodów skategoryzowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Szybkie zastrzeżenie numeru PESEL może uchronić przed kredytem

Za pomocą nowej ustawy rząd chce dać obywatelom narzędzia do walki z tymi, którzy zaciągają na nas pożyczki czy kupują nieruchomości. Jednak bez świadomości zagrożenia, przepisy niewiele pomogą.

Nowości w mObywatel od 30 maja: prosty wydruk z rejestru to za mało

Zaświadczenia o stanie cywilnym pobrane z portalu mObywatel.gov.pl po 30 maja nie będą po wydrukowaniu uwierzytelnionymi dokumentami.

Obywatel łatwiej sprawdzi, kto miał dostęp do jego PESEL

Od 30 maja na stronie gov.pl pojawią się nowe usługi. Pozwolą zweryfikować prawidłowość i kompletność naszych danych w rejestrach PESEL czy dowodów osobistych, a także ustalić, komu były one udostępniane.

E-akta USC na życzenie

Ministerstwo Cyfryzacji od 30 maja uruchamia usługę pozwalającą na łatwiejsze uzyskanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, jak również ich uzupełnianie.

AI pomaga rozwiązywać sprawy w urzędach. Zastąpi część urzędników?

Algorytmy i boty sprawią, że potrzeba będzie mniej osób do prostych zadań.

Postępowanie administracyjne: Musi być jasne, jak ponownie zająć się sprawą

Organ odwoławczy, w przeciwieństwie do sądu administracyjnego, jest organem merytorycznie rozstrzygającym sprawę.