Tag: W Urzędzie

Bliski powinien otrzymać wynagrodzenie

Rzecznik praw obywatelskich chciałby, aby sądy ustalały określoną kwotę za sprawowanie opieki prawnej nad krewnym (najczęściej dzieckiem) bądź inną osobą w bliskiej relacji z opiekunem.

Urząd w smartfonie zmniejszy biurokrację

Aplikacja mObywatel ma mieć szersze zastosowanie w załatwianiu urzędowych spraw – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji.

Od doradztwa zawodowego po staże i praktyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dofinansuje projekty wspierające aktywność zawodową osób po 29 roku życia mieszkających w rewitalizowanych obszarach stolicy regionu.

Ustalanie kto jest ojcem dziecka ma być prostsze

Łatwiej ma być usunąć kolizje między zagranicznym aktem urodzenia a domniemaniem ojcostwa w Polsce.

Zagraniczni specjaliści IT mają swobodny dostęp do pracy w Polsce

„Poland. Business Harbour” ułatwia zatrudnianie cudzoziemców z siedmiu krajów trzecich. Pracodawca nie musi uzyskiwać dla nich zezwolenia na pracę, jeżeli spełnią kilka warunków.

Protokoły z naboru do pracy w urzędzie to informacja publiczna

Organ przeprowadzający rekrutację załatwia sprawę publiczną. Zatem dostęp do protokołu z postępowań rekrutacyjnych powinien być oczywisty.

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego można zawiesić

W postępowaniu podatkowym nie można pomijać zagadnienia, czy na tle okoliczności danej sprawy podatkowej wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe nie miało pozorowanego charakteru.

Trudniej podrobić dowód rejestracyjny

Wśród zabezpieczeń nowych dokumentów wymienia się m.in. numerację i personalizację wykonywaną centralnie metodą druku laserowego.

Fiskus będzie musiał oddać pieniądze

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia może nastąpić także w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję odmawiającą lub stwierdzającą istnienie nadpłaty za dany okres rozliczeniowy w CIT.

Pomoc Ukrainie daje podatkowe korzyści

Podatnicy przekazujący wsparcie finansowe i rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych za naszą wschodnią granicą, mają prawo do korzystania ze specjalnych odliczeń i preferencji w PIT, CIT i VAT.