Tag: W Urzędzie

Marek Domagalski: Urzędnik schowany za mailami

Z pewnymi trudnościami elektronika wkracza do sądów i urzędów. Nie można jednak zapominać, że zagraża ona mniej sprawnym informatycznie. A także obeznanym z internetem, którzy jednak potrzebują konkretnego wyjaśnienia jedynie telefonicznie.

Przedsiębiorcy skarżą się na rządowe portale w sądach

Informatyzacja usług miała ułatwić życie przedsiębiorcom. Bywa, że je utrudnia.

E-czynny żal budzi wątpliwości

Resort finansów wyjaśnia, że nadal można składać czynny żal drogą elektroniczną. Eksperci chcą nowelizacji przepisów.

Poradnik "Rz": milczące załatwienie sprawy administracyjnej

Milczące załatwienie sprawy administracyjnej to stosunkowo nowa instytucja. Obowiązuje od kilku lat, a ponadto nie każdy może mieć świadomość, że taka możliwość istnieje. Jakie sprawy można załatwić w takim trybie?

Dobre rozwiązanie, ale nie zawsze da się zastosować

Z przepisu regulującego instytucję zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie wynika, że jest jednym z typowych przykładów milczącego załatwienia sprawy.

Można wnosić o wydanie specjalnego zaświadczenia

Strona, której sprawa została załatwiona milcząco, może żądać potwierdzenia tego na piśmie.

Polubownie też da się załatwić spór

Gdy charakter sprawy na to pozwala, w postępowaniu administracyjnym możliwa jest ugoda, która wywiera takie same skutki jak decyzja.

Sprawa załatwiona, bo urzędnik nie zadziałał

Procedura administracyjna przewiduje milczące załatwienie sprawy, ale taką możliwość musi jasno dopuszczać prawo.

Urzędy przestawią się na cyfrowe listy

Rejestrowane doręczenia elektroniczne mają zdominować korespondencję w życiu publicznym i kontaktach z urzędami.