Tag:

W Urzędzie

Kiedy przysługuje zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie służy jedynie wówczas, gdy przepis Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy innych ustaw wyraźnie upoważniają do wniesienia tego środka zaskarżenia.

Brak ukraińskiego paszportu: czy można dalej pracować w Polsce?

Zawieszenie wydawania paszportów Ukraińcom w wieku poborowym przebywających poza swoim krajem bezpośrednio przełoży się także na perspektywy ich legalnego pobytu i możliwości pracy w Polsce.

„Policja budowlana” musi działać w zakresie swoich uprawnień

Gdy roboty budowlane wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, organy nadzoru budowlanego nie mają prawa ingerować w sposób władczy.

Obwieszczenie publiczne nie może naruszać RODO

Starosta ma obowiązek zawiadomić właścicieli o wygaśnięciu decyzji o rejestracji ich pojazdów 10 czerwca 2024 r. Decydując się na publiczne obwieszczenie, musi kierować się zasadą celowości i minimalizacji danych, a także ustalić właściwy okres takiej publikacji.

Konstytucja stoi na straży ochrony środowiska

Władze publiczne mają obowiązek ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. W pewnych przypadkach ochrona środowiska może uzasadniać ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych.

Abonament RTV w 2025 r. KRRiT zdecydowała

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła w poniedziałek decyzję w sprawie wysokości stawek abonamentu za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2025 r.

Maciej J. Nowak: Niewykorzystany potencjał planowania

Plany zagospodarowania powinny ograniczać konflikty, zapewniając szeroką ochronę szczególnie istotnym walorom przestrzennym: przyrodniczym, zabytkowym, klimatycznym.

Łukasz Guza: Niepewność, zmora prawa

Niestabilne politycznie i gospodarczo czasy odciskają swoje piętno na tworzonych przepisach.

Anna Nowacka-Isaksson: Samoidentyfikacja wystarczy

Szwedzki parlament przegłosował ustawę o uproszczonej procedurze zmiany płci.

Kiedy organ odwoławczy uzupełni postępowanie dowodowe

Organ odwoławczy jest obowiązany ocenić prawidłowość decyzji pierwszoinstancyjnej nie tylko w granicach zarzutów przedstawionych w odwołaniu, lecz także pod kątem przepisów prawa materialnego i procesowego, które mają zastosowanie w sprawie rozstrzygniętej tą decyzją.