Tag: W Urzędzie

Zagraniczni specjaliści IT mają swobodny dostęp do pracy w Polsce

„Poland. Business Harbour” ułatwia zatrudnianie cudzoziemców z siedmiu krajów trzecich. Pracodawca nie musi uzyskiwać dla nich zezwolenia na pracę, jeżeli spełnią kilka warunków.

Protokoły z naboru do pracy w urzędzie to informacja publiczna

Organ przeprowadzający rekrutację załatwia sprawę publiczną. Zatem dostęp do protokołu z postępowań rekrutacyjnych powinien być oczywisty.

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego można zawiesić

W postępowaniu podatkowym nie można pomijać zagadnienia, czy na tle okoliczności danej sprawy podatkowej wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe nie miało pozorowanego charakteru.

Trudniej podrobić dowód rejestracyjny

Wśród zabezpieczeń nowych dokumentów wymienia się m.in. numerację i personalizację wykonywaną centralnie metodą druku laserowego.

Fiskus będzie musiał oddać pieniądze

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia może nastąpić także w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję odmawiającą lub stwierdzającą istnienie nadpłaty za dany okres rozliczeniowy w CIT.

Pomoc Ukrainie daje podatkowe korzyści

Podatnicy przekazujący wsparcie finansowe i rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych za naszą wschodnią granicą, mają prawo do korzystania ze specjalnych odliczeń i preferencji w PIT, CIT i VAT.

E-urząd tańszy i sprawniejszy

Szykuje się dalsze rozszerzenie możliwości załatwiania spraw podatkowych przez internet.

Będą zmiany w aplikacji mObywatel. Prawo jazdy dostaniemy w 0,3 sekundy

Nową wersję aplikacji mObywatel zapowiedział Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji i pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa w KPRM podczas konferencji Impact’22.

Arkadiusz Turczyn: Pomoc rodzinie ze strony państwa

Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy władz publicznych (art. 71 ust. 1 Konstytucji RP).

Na paszport trzeba czekać coraz dłużej. Co na to MSWiA?

Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała wśród Polaków skokowy wzrost zainteresowania wyrabianiem paszportów „na wszelki wypadek”. Dla przykładu, w marcu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło trzy razy więcej wniosków niż w styczniu.