Tag:

postępowanie administracyjne

Powiązane

W Urzędzie

Decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

Starosta podejmując decyzję o cofnięciu prawa do kierowania pojazdem nie może stosować uznania administracyjnego.

Nieważność czynności prawnej a prawo publiczne

W judykaturze wyjaśniono, że zakazy dokonywania czynności prawnych mogą wynikać m.in. z norm prawa publicznego, w szczególności prawa administracyjnego, zaś w razie ich naruszenia stosuje się właściwe dla nich sankcje określone w odpowiednich gałęziach prawa. Jeżeli jednak cel takiej normy wskazuje, iż ma ona zapobiegać ukształtowaniu się stosunku cywilnoprawnego sprzecznego z nią, to należy przyjąć, że czynność prawna jest bezwzględnie nieważna na podstawie art. 58 § 1 k.c.

Jak obrócić pomyłkę na swoją korzyść i uniknąć sądowo-urzędowych korowodów

Jeśli w biznesie zdarzy się błąd, warto ocenić jego ryzyka i niuanse, aby nasze dalsze działania nie pogłębiły negatywnych następstw już zaistniałych uchybień. W niektórych przypadkach przyznanie wobec organu administracji, że doszło do naruszenia prawa, może być dla nas korzystne i pozwolić na złagodzenie wymiaru kary albo nawet jej uniknięcie.

Pies niczym broń palna lub nóż

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia. Warto też pamiętać, że w ocenie karnistów pies może zostać uznany za niebezpieczny przedmiot, zwłaszcza jeśli obrażenia, do jakich może doprowadzić jego atak, są podobne w skutkach do użycia broni palnej lub noża.

Jak założyć spółdzielnię energetyczną w gminie

Utworzenie w gminie spółdzielni energetycznej pozwala w znacznym stopniu uniezależnić ją od zewnętrznych dostawców energii oraz wygenerować realne oszczędności zarówno w budżecie gminy, jak i w budżetach jej mieszkańców. W tym także przedsiębiorców.

Wojciech Tumidalski: Sygnalista, twój sprzymierzeniec

Gdy sygnalista pomoże ujawnić nieprawidłowości w firmie, warto go docenić za realną oszczędność czasu i pieniędzy. I uniknąć postępowania sądowego lub administracyjnego.

Miejsce do ćwiczenia z bronią musi spełniać określone wymagania

Decyzja o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy powinna być wydana po zbadaniu m.in. legalności jej zlokalizowania.

Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego przez gminę

Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, orzeka o tym uprawnieniu, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez określone osoby z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną. Czasem jednak gmina ma obowiązek dostarczenia lokum.

Nie można ścigać kogoś, pod kogo podszył się przyłapany oszust

Błąd co do dłużnika zachodzi też, gdy windykacja mandatu jest prowadzona wobec osoby, której danymi posłużył się rzeczywisty sprawca wykroczenia, kradnąc jej tożsamość.

TSUE: Pięć lat za naruszenie znaku towarowego to za dużo

Okazuje się, że prawo bułgarskie traktuje naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy jednocześnie jako przestępstwo karne oraz jako delikt administracyjny. W każdym kraju Unii Europejskiej jest z tym inaczej.