Przeciętny nominalny wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden etat dla asystentów sędziów, urzędników i pozostałych pracowników wyniesie 350 zł, a dla kuratorów 315 zł.

Więcej za pracę dostaną także pracujący w więzieniach. Funkcjonariuszom Służby Więziennej zostanie podniesiona wielokrotność kwoty bazowej do 3,01 (obecnie wartość ta wynosi 2,87). Spowoduje to wzrost ich przeciętnego uposażenia o 197 zł. Dla pracowników cywilnych więziennictwa zaplanowano zaś 6-proc. wzrost wydatków na wynagrodzenia i przeciętny wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 205 zł.

Takie podwyżki stały się możliwe dzięki ustawie budżetowej na 2016 r., przyjętej przez 30 stycznia przez Sejm. Teraz ma się nią zająć Senat.

Obecny rząd założył wzrost płac w 2016 r. dla asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników sądów powszechnych o 10,19 proc.

Pracownicy sądownictwa od lat walczyli o podwyżki. Prowadzili specjalne pikiety, akcje protestacyjne przed Ministerstwem Sprawiedliwości.

Pracownik sądu zarabia dzisiaj od 1750 zł do 2,5 tys. zł brutto. Ministerstwo Sprawiedliwości pod rządami PO w założeniach do budżetu na 2016 r. planowało podwyżkę dla urzędników o 171 zł brutto, czyli 130 zł na rękę. Ci od razu mówili, że to ich nie zadowala. W sądach oprócz sędziów jest zatrudnionych ok 35 tysięcy pracowników, którzy nie mieli podwyżki od 2010 r.