Powołani zostali:

1) Dariusz Zawistowski na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Cywilną (obecny przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa)

2) Stanisław Zabłocki na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną.

3) Józef Iwulski na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

4) Wiesław Błuś na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Wojskową.

"W tych czasach niełatwych dla prawa i prawników, a w szczególności dla stanu sędziowskiego, Sąd Najwyższy będzie, tak jak dotąd, zajmował się prawem, jego wykładnią i stosowaniem, a nie polityką" - powiedział sędzia Zabłocki w wystąpieniu, którego treść przekazał PAP zespół prasowy Sądu Najwyższego.