Perspektywa powszechnych szczepień uwypukliła kolejny problem z zakresu prawa pracy związany z epidemią – czy pracodawcy mogą wprowadzać benefity zachęcające swoich pracowników do szczepień. Naszym zdaniem nie jest to wykluczone.

Twarde stanowisko