Kajetan Bartosiak

Kajetan Bartosiak: O badaniu trzeźwości nie tylko w Dniu Strażaka

Pojawia się pytanie, a co jeśli organ, który ma zbadać trzeźwość, jest „podporządkowany” badanemu?

Jaki system czasu pracy najlepiej się sprawdzi przy pracy zdalnej

System czasu pracy powinien być dostosowany do całokształtu wykonywanej pracy. Przy home office należy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj pracy czy miejsce jej wykonywania, ale też planowaną częstotliwość.

Odmowa powrotu do biura uzasadni rozwiązanie umowy

Jeżeli warunki wykonywania pracy stacjonarnie są bezpieczne, pracodawca ma prawo odwołać polecenie pracy zdalnej, a pracownik musi je wykonać, nawet gdy obecnie przebywa za granicą.

Firmowe zachęty do szczepień bez dyskryminacji

Przemyślana polityka proszczepionkowa pracodawcy nie naruszy zasad równego traktowania w zatrudnieniu. Trzeba jednak właściwie uzasadnić przyznanie profitów zaszczepionym pracownikom.