Łukasz Łaguna

Alkohol na firmowej wigilii z umiarem

Na opłatkowym spotkaniu pracodawca może pozwolić na spożycie niewielkich ilości alkoholu. Nie zwalnia to jednak pracownika z odpowiedzialności za wszczęte bójki czy inne naganne zachowania.

Premie frekwencyjne reliktem przeszłości

Dodatek do wynagrodzenia za obecność w pracy może sprzyjać m.in. temu, że pracownicy nie korzystają ze zwolnień lekarskich. To szczególnie ryzykowne w czasie pandemii, również z punktu widzenia zagrożenia interesów pracodawcy.

Odmowa powrotu do biura uzasadni rozwiązanie umowy

Jeżeli warunki wykonywania pracy stacjonarnie są bezpieczne, pracodawca ma prawo odwołać polecenie pracy zdalnej, a pracownik musi je wykonać, nawet gdy obecnie przebywa za granicą.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów: członek korpusu służby cywilnej zgłosi naruszenia

Członek korpusu służby cywilnej ma być lojalny wobec urzędu, przełożonych i kolegów oraz powściągliwy w publicznych wypowiedziach. Nie oznacza to jednak braku możliwości zgłaszania nieprawidłowości.

Sygnalista w firmie: zgłoszenie nieprawidłowości nie naruszy pracowniczego obowiązku lojalności

Stosunek zatrudnienia nie może ograniczać wolności słowa, zakazując sprzeciwiania się zachowaniom pracodawcy, które są niezgodne z prawem. Zgłoszenie nieprawidłowości nie naruszy pracowniczego obowiązku lojalności.

Praca zdalna nie pozbawia wolnego na opiekę nad dzieckiem

Kodeksowe zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat, przysługuje również pracownikom wykonującym swoje obowiązki zdalnie.

Firmowe zachęty do szczepień bez dyskryminacji

Przemyślana polityka proszczepionkowa pracodawcy nie naruszy zasad równego traktowania w zatrudnieniu. Trzeba jednak właściwie uzasadnić przyznanie profitów zaszczepionym pracownikom.

Nie dopnie celu, nazbyt kto szafuje męstwem

Siedemdziesiąt cztery lata temu Warszawa była świadkiem jednej z największych porażek w historii naszego kraju. Tysiące polskich patriotów ruszyło do walki z niemieckim oprawcą z mglistą, nacechowaną młodzieńczą fantazją nadzieją na ukochaną wolność.