„Platformy startowe dla nowych pomysłów" to kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu „Polska wschodnia" (działanie 1.1). Właśnie zaczyna się drugi etap jego realizacji. W pierwszym wyłoniono instytucje, których zadaniem będzie wybór najciekawszych projektów biznesowych i otoczenie ich autorów wsparciem doradczym i finansowym.

Autorskie programy inkubacji prowadzone będą przez trzy wyłonione konsorcja:

- Hub of talents (animator: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny),

- TechnoparkBiznesHub (animator: Kielecki Park Technologiczny),

- Connect (animator: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny).

I właśnie od 1 marca wszystkie osoby, spełniające kryterium wieku lub zespoły takich osób, mogą rejestrować swoje pomysły na nowe przedsiębiorstwa. Ważne, aby zgłaszane pomysły nie były przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawców. Na ich bazie mają bowiem powstać nowe firmy. Temu właśnie poświęcone jest działanie 1.1.

Zainteresowani udziałem w platformie startowej muszą wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, w którym przedstawią swój pomysł, za pośrednictwem strony www.PlatformyStartowe.gov.pl. Jeżeli zostanie on pozytywnie oceniony w ramach wstępnej weryfikacji, kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami, przed którymi w szczegółach będą mieli szansę zaprezentować swój pomysł. Następnie, zakwalifikowani do programu platform, będą musieli dokonać rejestracji w Polsce wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie lub świętokrzyskie) przedsiębiorstwa typu startup w formie spółki z o.o.

Taki startup zostanie objęty kompleksową opieką platformy startowej, o udział w której ubiegał się pomysłodawca. Wsparcie obejmować będzie m.in. mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi (np. technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne) wynikające z indywidualnych potrzeb startupu. Dzięki takiemu wsparciu platform, młody przedsiębiorca będzie efektywnie pracować nad stworzeniem modelu biznesowego, w tym produktu gotowego do wejścia na rynek.

Startupy, które będą gotowe do wejścia na rynek ze swoim produktem lub usługą, będą mogły ubiegać się nawet o 800 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozwój swojej firmy.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ