Tag: Pomoc De Minimis

Pomoc de minimis: zakup spawarek oraz maszyn szwalniczych to nie wydatek na rehabilitację niepełnosprawnych - wyrok WSA

Spółka, która z funduszu rehabilitacji kupiła trzy urządzenia i dwie maszyny szwalnicze, złożyła do urzędu skarbowego pięć wniosków o uznanie tych pieniędzy za wsparcie przedsiębiorstwa.

Estoński CIT w Polsce - fundusz utworzony na potrzeby finansowania inwestycji

Nowy fundusz „estoński" może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla spółek, które chcą inwestować zyski – tłumaczy Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy w Legal Link.

Firmy korzystające z dofinansowania do cen prądu zapłacą podatek

Dofinansowanie do cen energii elektrycznej to przychód. Skarbówka domaga się 19 proc. daniny.

Tarcza antykryzysowa: wsparcie ws. podatku za pomoc de minimis z niewiadomymi

Urzędy uznają odroczenie zapłaty podatku za pomoc de minimis. Dla firm to ryzyko, że będą zwracać pieniądze.

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie z urzędu pracy w razie przestoju lub obniżki etatów także za część miesiąca

Urzędy pracy odmawiają wsparcia pracodawcom, którzy wprowadzili przestój lub obniżkę etatów w trakcie miesiące. Niesłusznie.

Tarcza antykryzysowa: czy przestój i obniżony wymiar czasu pracy może być selektywny?

Pracodawca, który część pracowników objął przestojem, a innym obniżył wymiar czasu pracy, otrzyma dofinansowanie adekwatne do zastosowanego rozwiązania.

Tarcza antykryzysowa: które formy pomocy dla firm można łączyć

Ograniczenia w korzystaniu z różnych rodzajów wsparcia pracodawców mogą wynikać z limitu pomocy de minimis. Wykluczone jest ponadto finansowanie tych samych kosztów z różnych źródeł jednocześnie.

Tarcza antykryzysowa: Dofinansowanie pensji pracownika dopiero w maju. RPO: w przepisach jest błąd

Przedsiębiorca, który z powodu epidemii odnotował spadek obrotów, może wnosić o świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Nie dopracowano jednak terminów - w konsekwencji wsparcie będzie możliwe dopiero w maju.