Weronika Papucewicz: Rodzic ma nie tylko obowiązek, ale i prawo do zajmowania się dzieckiem. Powinien jednak informować pracodawcę o swoich planach związanych z dziećmi.

Nowelizacja z 2 stycznia zwiększyła prawa ojców jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem. Od 2 stycznia również tata może skorzystać z 16 tyg. urlopu rodzicielskiego po przerwie od wykorzystania tego urlop przez mamę po urodzeniu się dziecka.

Ministerstwo wprowadziło zmianę, która pokazuje, że nie ma już dyskryminacji ze względu na płeć rodzica.

Wniosek o udzielenie urlopu pracownik powinien złożyć na 21 dni przed jego rozpoczęciem. W sytuacji gdy np. ojciec zrezygnuje z przysługującego mu prawa do urlopu, mama może złożyć jeden wniosek, który dotyczyć będzie łącznie wszystkich urlopów. Mama, która urodzi dziecko ma 20 tyg. urlopu macierzyńskiego. Pracodawca musi zatem być świadomy, że pracownica z tego prawa skorzysta. W tej sytuacji może z wyprzedzeniem zaplanować zastępstwo w firmie na czas jej nieobecności.

Przepisy a dialog z pracownikami, którzy chcą korzystać z uprawnień urlopowych, to są dwie różne sprawy. Zapewne dialog może ułatwić organizację pracy, tym bardziej, że rodzice mogą z przywilejów urlopowych korzystać zamiennie. Nie zawsze bowiem jest tak, że najpierw kobieta wykorzystuje połowę urlopu, a potem korzysta ojciec.

Jeśli chodzi o obniżenie etatu, to do tej pory można było tak zrobić na wychowawczym. Teraz z wnioskiem o obniżenie etatu można wystąpić także podczas urlopu rodzicielskiego. Np. ojciec może pomagać matce przez 2 dni w tygodniu.

Nie ma najlepszej metody podziału urlopu rodzicielskiego. Jest to spraw indywidualna każdego. Na pewno te uelastycznienia stanowią narzędzie, aby takich sytuacji było jak najwięcej.

Po nowelizacji tak naprawdę pracodawcy byli przerażeni. Ale z czasem to się zmieniło.

Zdarzały się i takie sytuacje, że pracodawcy odmawiali ojcom urlopu. Były to jednak jednostkowe sytuacje. Generalnie urlop rodzicielski pracodawcy uważają za święte prawo pracownika.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Zobacz wideo: Papucewicz w #RZECZoPRAWIE