Kontrole podatkowe kojarzą się przedsiębiorcom raczej ze stresem i paraliżem firmy, niż stabilnością i spokojem. To się może wkrótce zmienić. Będzie się można dobrowolnie poddać przeglądom rozliczeń z fiskusem w zamian za gwarancje spokoju. Mogliby się tym zająć doradcy podatkowi albo np. biegli rewidenci.

Jak się dowiaduje „Rzeczpospolita", Ministerstwo Finansów ma w najbliższych tygodniach uruchomić publiczne konsultacje w sprawie nowych przepisów o audycie podatkowym. Miałyby określić, kto i na jakich zasadach taki audyt mógłby przeprowadzać, a także na jakie korzyści mógłby liczyć podatnik „pozytywnie zweryfikowany" po takim przeglądzie.

– Korzyść dla budżetu i administracji skarbowej byłaby oczywista: rozliczenia podatników zostałyby sprawdzone przez prawdziwego profesjonalistę, wykonującego zawód zaufania publicznego – mówi prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. – Byłyby to takie specyficzne czynności sprawdzające – dorzuca wiceprzewodniczący Rady Dariusz M. Malinowski, nawiązując do procedury z ordynacji podatkowej. Samorząd doradców proponuje, by w zamian za dobrowolne poddanie się audytowi podatnik mógł liczyć na ograniczenie kontroli urzędów skarbowych, krótsze terminy zwrotu nadpłat oraz niższe odsetki za zwłokę w zapłacie podatków.

Sama koncepcja nie jest nowa i w różnych formach działa już w niektórych krajach Europy, np. w Niemczech. Jednak, co podkreślają zarówno doradcy podatkowi jak i przedstawiciele Ministerstwa Finansów, aby ustalić polski model takiego audytu, trzeba uzgodnić kilka delikatnych kwestii. Chodzi tu np. o zagwarantowanie, że doradca czy audytor badający rozliczenia podatnika będzie mógł rzeczywiście sprawdzić rzetelność jego rozliczeń na tle całości biznesu. A nieraz jest to skomplikowane.

Trzeba też uregulować kwestię ewentualnego zderzenia planowanych wymogów co do ujawniania schematów optymalizacyjnych z poświadczaniem rzetelności rozliczeń. Konkretny projekt przepisów zobowiązujących doradców do ujawniania takich schematów ma powstać już niebawem, bo zakończyły się konsultacje w tej sprawie.

– Na pewno nie zgodzimy się na przekroczenie granicy, jaką jest nasza tajemnica zawodowa – deklaruje Dariusz M. Malinowski. Zresztą w tej kwestii doradcy podatkowi już wielokrotnie deklarowali, że w sytuacji wykrycia niedozwolonego schematu optymalizacyjnego, doradcy powinni zwrócić na ten fakt uwagę podatnikowi i zachęcić go do dobrowolnych korekt odpowiednich deklaracji podatkowych.

Jak wskazuje Dariusz M. Malinowski, do efektywnego wdrożenia audytu potrzebne są nie tylko zmiany w prawie. – Trzeba też przełamać barierę urzędniczej nieufności do podatników i ich doradców. W końcu mamy tu wspólny interes – mówi wiceprzewodniczący KRRP.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl

Opinia

Filip Świtała, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów

Audyt podatkowy mógłby być cennym wsparciem administracji skarbowej. Chcielibyśmy powierzyć takie zadanie osobom dającym gwarancję rzetelności i autentycznej możliwości zbadania biznesu podatnika pod kątem poprawności stosowanych rozliczeń. Nie wykluczamy wprowadzenia dodatkowych kryteriów dla doradców podatkowych czy innych zawodów zaufania publicznego, które mogłyby się tym zająć. Pozwoliłoby to uniknąć „legalizowania" rozliczeń przez osoby, które w praktyce nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za audyt. Jesteśmy też otwarci na propozycje co do konkretnych korzyści dla podatnika korzystającego z audytu, np. rzadszych kontroli czy niższych odsetek od zaległości podatkowych.