Obostrzenia przy zatrudnianiu młodocianych złagodzone

Dzieci powyżej 16 roku nie pomogą przy pracach związanych z produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych oraz wyrobów nikotynowych. Od 30 września obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Publikacja: 30.09.2023 19:49

Obostrzenia przy zatrudnianiu młodocianych złagodzone

Foto: Adobe Stock

Przepisy kodeksu pracy umożliwiają zatrudnianie osób w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego. Wyjątki od zakazu określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Reguluje ono również warunki jakie musi spełniać pracodawca, żeby zapewnić im odpowiednią ochronę przy wykonywaniu tych prac. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509) wymagały zmian. W efekcie od 30 września obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2023 poz. 1240).

Ma ono uwzględniać m.in. oczekiwania pracodawców zatrudniających młodocianych, gdyż brzmienie wcześniejszych przepisów rozporządzenia powodowało, iż nie mogli oni pracować w wielu sektorach gospodarki, a tym samym nie mieli możliwości nabywania umiejętności potrzebnych do wykonywania określonej profesji. Zmienić ten stan ma wprowadzenie nowych norm, limitów i zakazów dla pracy młodocianych na poszczególnych stanowiskach, na których są oni narażeni na czynniki szkodliwe lub uciążliwe.

Co się zmieni w zatrudnianiu młodocianych

Czytaj więcej

Praca młodocianych na nowych zasadach

W pierwszej kolejności doprecyzowane zostały regulacje dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Będzie ona teraz przeprowadzana każdorazowo przed zmianą miejsca pracy młodocianego lub sposobu jej wykonywania.

Zmodyfikowane zostały też załączniki dotyczące prac wzbronionych i dozwolonych młodocianym. I tak, do tej pierwszej grupy, w kategorii działań zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, dodano prace związane z produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych oraz wyrobów nikotynowych ( wcześniej tytoniowych). Powód? Stale zmieniający się rynek pracy dostarcza coraz to nowych wyzwań, np.: e-papierosy lub reklamy artykułów erotycznych.

Z kolei w grupie prac wzbronionych ( w kategorii prac realizowanych w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych) wskazano działania w temperaturze powietrza niższej niż 10°C ( do tej pory była mowa o 14°C).

A w obszarze dotyczącym prac stwarzających zagrożenia wypadkowe wprowadzono szczegółowe odniesienie do przepisów dotyczących obsługi maszyn. Wykreślono natomiast regulacje wzbraniające młodocianym wszelkich działań w działach produkcyjnych fabryk przetworów rybnych oraz na stanowisku sprzątacza wagonów, konduktora w autobusie i trolejbusie oraz konwojenta.

Na podstawie nowych przepisów młodociani zostali dopuszczeni natomiast do zdobywania umiejętności gazowego spawania, cięcia i napawania metali, a zakazano im elektrycznych metod realizacji tych technologii.

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2023 poz. 1240).

Przepisy kodeksu pracy umożliwiają zatrudnianie osób w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego. Wyjątki od zakazu określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Reguluje ono również warunki jakie musi spełniać pracodawca, żeby zapewnić im odpowiednią ochronę przy wykonywaniu tych prac. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509) wymagały zmian. W efekcie od 30 września obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2023 poz. 1240).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Sądy i trybunały
Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?