Tag:

Młodociani

Powiązane

Kadry

Ani szkoły, ani pracy. Ubywa młodych Polaków "trzy razy nie"

Pomimo słabszej koniunktury na rynku pracy Eurostat pokazał znaczący spadek udziału młodych Polaków, którzy nie uczą się, nie pracują, ani nie szkolą- tzw. NEET. Co sprzyja tej zmianie?

Zatrudnienie młodocianego to dodatkowe obowiązki

Pracodawca przyjmujący na naukę zawodu osoby niepełnoletnie musi zgłaszać zawarte z nimi umowy do organów administracji. Ma też obowiązek prowadzić ewidencję takich osób.

Dokształcanie teoretyczne możliwe w nowym miejscu

Pracodawcy będą mogli kierować młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego do branżowych centrów umiejętności.

Niezbędnik przedsiębiorcy: Dochód składkowy pod lupą * NSA o uldze IP Box * Pracownik na L4 i kłopot z RODO * Wolne dla krwiodawców, pytania od szefów * Praca młodocianych ze zmianami

• ZUS chce wyjaśnień, dlaczego dochód składkowy różni się od podatkowego. Co zrobić? • Czy na rozwijanie programów przysługuje ulga IP Box? • Czy szef może dzwonić na prywatny numer telefonu podwładnego? • Pracodawcy nie są pewni jak udzielać wolnego za oddawanie krwi • Nowości w wykazie prac dla młodocianych pracowników • Będzie wzrost przychodów? Prognoza przedsiębiorców • Co przeszkadza start-upom w Polsce • Ważne terminy na ten tydzień

Obostrzenia przy zatrudnianiu młodocianych złagodzone

Dzieci powyżej 16 roku nie pomogą przy pracach związanych z produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych oraz wyrobów nikotynowych. Od 30 września obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Uczeń praktycznej nauki zawodu też musi czekać na zasiłek

Młodocianych, którzy podjęli praktyczną naukę zawodu, również obowiązuje okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego. Świadczenie przysługuje także za dni wolne od nauki i pracy.

Od 1 września pracownicy z nieco wyższymi pensjami

Od 1 września zatrudniony młodociany może liczyć na podwyżkę wynagrodzenia.

Nowe reguły zatrudniania młodocianych

Od 1 września 2023 r. zmieniają się zasady dotyczące wynagradzania młodocianych pracowników. Od 30 września 2023 r. zacznie natomiast obowiązywać nowy wykaz prac wzbronionych takim osobom.

Praca młodocianych na nowych zasadach

Od 1 września trzeba więcej płacić zatrudnionym niepełnoletnim, a do końca miesiąca zaktualizować regulamin pracy, ustalić wykaz prac wzbronionych i przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach tych osób.

Koniec nauki to jednocześnie koniec przygotowania do zawodu

Młodociany nie może pracować na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego, jeżeli ukończył szkołę i zdobył już niezbędne kwalifikacje zawodowe.