Chociaż praca przy komputerze nie wymaga podnoszenia, przenoszenia, pchania ani ciągnięcia ciężarów, to może być przyczyną dolegliwości m.in. ze strony układu mięśniowo-szkieletowego czy narządu wzroku. Zwrócenie uwagi na ten problem jest o tyle ważne, że liczba osób obsługujących podczas pracy monitory ekranowe ciągle rośnie i nie wydaje się możliwe, aby ten trend uległ odwróceniu w najbliższych latach.