Piotr Król

Za złamanie nogi w drodze do pracy nie ma odszkodowania z ZUS

Gdy pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do lub z pracy, postępowanie powypadkowe różni się od tego po wypadku w pracy. Inne są też obowiązki pracodawcy i uprawnienia poszkodowanego.

Praca zdalna wymaga zbadania zagrożeń

Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną powinna uwzględniać m.in. wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne.

BHP: Każdy wypadek w firmie trzeba przeanalizować

Zaniedbania pracodawcy w rzetelnym ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy oraz w sprawnym naprawianiu szkód narażają go na wszczęcie postępowania w sprawie popełnienia wykroczenia, a nawet przestępstwa.

Uszkodzone dłonie chorobą zawodową

Zespół cieśni nadgarstka to jedna z najczęstszych chorób związanych z pracą biurową. Jeśli powstanie przez zaniedbania pracodawcy w zakresie BHP, pracownik może wystąpić wobec niego z roszczeniami cywilnymi.

W home office ważne jest nie tylko biurko i krzesło

Podczas pracy biurowej, także wykonywanej zdalnie, kluczowe znaczenie ma ergonomia. Źle zorganizowane stanowisko pracy stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.

Home office też musi być bezpieczne

Wykonywanie pracy zdalnie nie zwalnia z obowiązków przestrzegania zasad BHP żadnej ze stron stosunku pracy. Część powinności realizowanych przez pracodawcę w zakładzie pracy zostanie jednak przerzucona na pracownika zdalnego.

Zakażenie Covid-19 to zwykle nie wypadek przy pracy

W uznaniu, że zakażenie pracownika koronawirusem w firmie stanowi wypadek w pracy, najbardziej problematyczne jest spełnienie przesłanki dotyczącej urazu. Wymaga to wykazania związku przyczynowo-skutkowego. Nie jest to jednak wykluczone.

Zakłucie pracownika medycznego to wypadek przy pracy

Szefowie podmiotów leczniczych często wszczynają postępowanie powypadkowe po ekspozycji zawodowej pracownika na materiał potencjalnie zakaźny dopiero wtedy, gdy dojdzie do poważnych następstw. To niezgodne z przepisami.

Kłujący problem pracowników służby zdrowia

Pracodawca ma obowiązek wdrożyć procedurę postępowania z ostrymi narzędziami i stosować wszelkie dostępne na rynku środki eliminujące lub ograniczające stopień zakłuć. Aby te środki były adekwatne do zagrożenia, powinien wcześniej przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.

Praca biurowa nie taka zdrowa

Przy pracy z komputerem dominuje wysiłek statyczny, przez co pracownik jest narażony na wiele schorzeń. Brak zapewnienia odpowiednich warunków do pracy może zakończyć się m.in. powstaniem choroby zawodowej.