Piotr Król

Stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej z ułatwieniami

Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego trzeba przestrzegać przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia przez niego pracy zawodowej. A stanowisko pracy takiej osoby należy dostosować do stopnia niepełnosprawności oraz posiadanych dysfunkcji.

Choroba zawodowa: obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

Gdy u pracownika stwierdzono chorobę zawodową, a pracodawca mimo obowiązku nie dostosuje do jego ograniczeń stanowiska pracy, zostanie obciążony wpłatą na PFRON w wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Pracodawca może wybierać z sankcji przewidzianych przepisami

Katalog kar porządkowych jest zamknięty. O tym, którą nałożyć na pracownika, decyduje co do zasady przełożony. Nie ma przy tym obowiązku stosowania ich gradacji.

W upał trzeba wzmóc starania o bezpieczeństwo pracowników

Gdy z uwagi na ekstremalnie wysoką temperaturę praca stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, np. grozi udarem cieplnym, ma on prawo powstrzymać się od jej wykonywania.

Za złamanie nogi w drodze do pracy nie ma odszkodowania z ZUS

Gdy pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do lub z pracy, postępowanie powypadkowe różni się od tego po wypadku w pracy. Inne są też obowiązki pracodawcy i uprawnienia poszkodowanego.

Praca zdalna wymaga zbadania zagrożeń

Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną powinna uwzględniać m.in. wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne.

BHP: Każdy wypadek w firmie trzeba przeanalizować

Zaniedbania pracodawcy w rzetelnym ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy oraz w sprawnym naprawianiu szkód narażają go na wszczęcie postępowania w sprawie popełnienia wykroczenia, a nawet przestępstwa.

Czy za uszkodzone w pracy nadgarstki należy się odszkodowanie

Zespół cieśni nadgarstka to jedna z najczęstszych chorób związanych z pracą biurową. Jeśli powstanie przez zaniedbania pracodawcy w zakresie BHP, pracownik może wystąpić wobec niego z roszczeniami cywilnymi.

Uszkodzone dłonie chorobą zawodową

Zespół cieśni nadgarstka to jedna z najczęstszych chorób związanych z pracą biurową. Jeśli powstanie przez zaniedbania pracodawcy w zakresie BHP, pracownik może wystąpić wobec niego z roszczeniami cywilnymi.

W home office ważne jest nie tylko biurko i krzesło

Podczas pracy biurowej, także wykonywanej zdalnie, kluczowe znaczenie ma ergonomia. Źle zorganizowane stanowisko pracy stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.