Deweloper wrzuci w koszty odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści

Deweloper wrzuci w koszty odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, które zapłacił klientowi za opóźnienia w budowie.

Aktualizacja: 11.12.2019 18:15 Publikacja: 11.12.2019 17:00

Deweloper wrzuci w koszty odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści

Foto: Fotolia

Deweloper wygrał z fiskusem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie spór dotyczący kosztów podatkowych. WSA zgodził się, że lepiej zapłacić odszkodowanie za utracone korzyści, niż stracić klienta.

Sprawa dotyczyła dewelopera, który buduje lokale pod najem krótkoterminowy. Opóźnienia w budowie sprawiły jednak, że spółka nie zakończyła inwestycji w umówionym terminie. Zawarła wówczas porozumienie trójstronne z nabywcą oraz operatorem aparthotelu. Zobowiązała się, że zapłaci nabywcy odszkodowanie odpowiadające wartości stałej części czynszu najmu. Chciała w ten sposób zrekompensować mu utratę korzyści w wyniku opóźnień w najmie.

Czytaj także: Robyg wypowiedział umowy rezerwacyjne niektórym klientom

chodu. Argumentowała, że spełnia warunki określone w art. 15 ustawy o CIT, gdyż celem porozumienia było zabezpieczenie inwestycji. Otrzymała jednak niekorzystną interpretację. Fiskus powołał się na art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, który zabrania odliczenia kar umownych i odszkodowań z tytułu m.in. wad wykonanych robót oraz zwłoki w ich usunięciu. Uznał, że decyzja o wypłacie odszkodowania nie była działaniem służącym uzyskaniu przychodu czy też zachowaniu bądź zabezpieczenia jego źródła. Nie można więc go odliczyć.

Deweloper zaskarżył interpretację do sądu, który ją uchylił. W ocenie sądu, spółka stanęła przed wyborem, czy narazić się na zerwanie kontraktu przez nabywcę i w konsekwencji zapłatę kar umownych, czy kontynuować inwestycję w zamian za wypłatę odszkodowania.

Sąd orzekł, że wybór spółki wynikał z zasad logiki oraz rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zawarcie porozumienia i wypłata odszkodowania za utracone korzyści pozwoliła na zatrzymanie klienta i sfinalizowanie umowy. Oznacza to, że spółka odliczy poniesione wydatki, gdyż spełniają warunki określone w art. 15 ustawy o CIT.

– Wyrok potwierdza, że linia orzecznicza sądów administracyjnych dotycząca kosztów uzyskania przychodów staje się bardziej liberalna. Sądy częściej uwzględniają realia gospodarcze oraz zasadę in dubio pro tributario w sprawach, w których istniały wątpliwości zarówno co do przepisów, jak i stanu faktycznego. WSA potwierdził, że w tym wypadku decyzja o wypłacie odszkodowania służyła zachowaniu źródła przychodów, co wynika z podstawowych zasad prowadzenia biznesu – mówi Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w KPMG w Polsce.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 917/19

Deweloper wygrał z fiskusem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie spór dotyczący kosztów podatkowych. WSA zgodził się, że lepiej zapłacić odszkodowanie za utracone korzyści, niż stracić klienta.

Sprawa dotyczyła dewelopera, który buduje lokale pod najem krótkoterminowy. Opóźnienia w budowie sprawiły jednak, że spółka nie zakończyła inwestycji w umówionym terminie. Zawarła wówczas porozumienie trójstronne z nabywcą oraz operatorem aparthotelu. Zobowiązała się, że zapłaci nabywcy odszkodowanie odpowiadające wartości stałej części czynszu najmu. Chciała w ten sposób zrekompensować mu utratę korzyści w wyniku opóźnień w najmie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości