Podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dwie różne preferencyjne formy rozliczenia, które pozwalają znacznie zaoszczędzić na podatku. Ich stosowanie obwarowane jest jednak wieloma warunkami. Obostrzenia dotyczą też łączenia tych ulg. Mimo to skarbówka potwierdziła w najnowszej interpretacji, że nie ma przeszkód, by osoba prowadząca jednocześnie kilka rodzajów działalności gospodarczej płaciła od jednej podatek liniowy, a od innych ryczałt.

Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest wspólnikiem spółki komandytowej. Płaci podatek liniowy 19 proc. Poza tym przystąpił również do spółki cywilnej osób fizycznych. Planuje też przystąpić do innej spółki jawnej lub cywilnej osób fizycznych. Zapytał, czy przystępując do nowych spółek, może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pomimo wyboru podatku liniowego dla indywidualnej działalności. Jego zdaniem nie ma przeszkód, o ile dana spółka nie przekroczy w poprzednim roku 2 mln euro przychodów.

Czytaj też: Podatek liniowy razem z ryczałtem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się na takie rozwiązanie. Zaznaczył, że jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niemającej osobowości prawnej, to zgodnie z art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT. Oznacza to opodatkowanie albo według skali podatkowej, albo podatkiem liniowym. Wykluczone jest rozliczenie jednoosobowej firmy według skali, a spółki podatkiem liniowym – i odwrotnie.

Nie ma natomiast przeszkód, by od działalności samodzielnej płacić PIT liniowy, a od działalności w formie spółki – ryczałt. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie wymaga bowiem, by z ryczałtu zostali wyłączeni przedsiębiorcy, którzy prowadzą też inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub w formie liniowej.

Z tego wniosek, że możliwe jest rozliczenie działalności gospodarczej prowadzonej:

– w formie spółki osobowej (np. cywilnej, jawnej) – zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

– samodzielnie – podatkiem liniowym.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Warunkiem tego jest m.in. zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego wyboru odpowiednich form rozliczenia, a w przypadku ryczałtu – zachowanie limitu przychodów 2 mln euro.

Dyrektor KIS przypomniał też, że spółki komandytowe zostały od 2021 r. (najpóźniej od 1 maja br.) podatnikami CIT. Jednak ustawa o ryczałcie nie wyklucza podatników będących również udziałowcami w spółce płacącej CIT.

„Wnioskodawca, przystępując do spółki jawnej lub cywilnej, może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz może taką formę wybrać w kolejnych latach podatkowych pomimo wyboru formy podatku liniowego dla indywidualnej działalności gospodarczej lub innych spółek osobowych" – stwierdził dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0112-KDIL2-2.4011.118. 2021.2.MM