Pomimo obowiązku stosowania nowych kas fiskalnych online na rynku dostępne będą również dotychczasowe rodzaje kas czyli z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Ma to związek z faktem, że podatnicy którzy rejestrują sprzedaż na kasach fiskalnych zostali podzieleni na trzy grupy. Każdą z grup obowiązuje inny termin obowiązku wdrożenia kasy fiskalnej online.

Czytaj także: Kasy fiskalne online z ulgą podatkową

Podatnicy niewymienieni w pierwszej grupie mogą zakupić inny rodzaj kasy. Muszą oni jednak zwrócić szczególną uwagę na to:

- czy kasa posiada potwierdzenie wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar świadczące o tym, że kasa spełnia wymogi, oraz

- czy wydane potwierdzenie jest nadal aktualne i na jaki okres zostało wydane.

Zgodnie z art. 8 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wydane potwierdzenia zachowują moc przez okres, który uzależniony jest od rodzaju kasy fiskalnej a mianowicie:

- dla kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r.,

- dla kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii – nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

Co więcej, podatnicy którzy nie zostali wymienieni w żadnej z trzech grup znajdujących się w art. 145b ustawy o VAT mogą wymienić dotychczasową kasę fiskalną na kasę fiskalną online dobrowolnie.

Nowelizacja ustawy o VAT nie zmieniła wysokości przysługującej ulgi na zakup kasy fiskalnej. Oznacza to, że podatnik który zdecyduje się na zakup kasy fiskalnej online może skorzystać z ulgi w wysokości 90 proc. ceny jej zakupu netto, nie więcej niż 700 zł pod warunkiem, że zakup nastąpił nie później niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Od 1 maja 2019 r. zmianie uległy jednak warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej ponieważ nie wszyscy podatnicy będą mogli z niej skorzystać.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługuje podatnikom którzy:

? znajdują się w wymienionych trzech grupach przedsiębiorców i rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży w obowiązujących terminach,

? przed zakupem kasy fiskalnej online nie korzystali z kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

W praktyce oznacza to, że ulga na zakup kasy fiskalnej nie jest dostępna dla podatników którzy nie zostali wymienieni w żadnej z grup, a mimo to chcą dobrowolnie wymienić dotychczasową kasę na kasę fiskalną online.