Małgorzata Lewandowska

E-papierosy bezpieczne czy nie

Zatrucia elektronicznymi używkami to najczęściej efekt stosowania w nich rozmaitych domieszek i braku kontroli.

Unijne przepisy są restrykcyjne

Nielegalne płyny to ryzyko – mówi Małgorzata Zielińska ze stowarzyszenia Vaping Association Polska.

Bonusy dla pracowników a obowiązki podatkowe po stronie pracodawcy i pracownika

Wydatek poniesiony na zakup karty multisport może zostać uznany za koszt po stronie przedsiębiorcy, a jednocześnie stanowić przychód ze stosunku pracy dla pracownika. Ważne jest źródło jego finansowania oraz limit uprawniający pracownika do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

W celu uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce 1 maja 2019 r. ustawodawca wprowadził nowelizację ustawy o VAT, w której nakłada się na podatników obowiązek posiadania nowego typu kasy fiskalnej tzw. kasy fiskalnej online.

Biuro w mieszkaniu: czy prąd i czynsz można zaksięgować w koszty według proporcji

Fiskus przychyla się do sytuacji przedsiębiorców, którym do prowadzenia działalności gospodarczej wystarczy laptop. Nie muszą już wyodrębniać pomieszczenia na firmę w mieszkaniu, aby móc odliczyć wydatków na jego utrzymanie.

Kiedy przedsiębiorca traci prawo do podatku liniowego

Nawet jednorazowe świadczenie usług byłemu pracodawcy w tym samym roku, w którym dotychczasowy etatowiec założył działalność opodatkowaną 19-proc. PIT, skutkuje powrotem do skali podatkowej.

Leasing auta - co warto wiedzieć

Nie każdy przedsiębiorca może pozwolić sobie na zakup samochodu za gotówkę. Wybierając leasing operacyjny co miesiąc zaksięguje w koszty fakturę dokumentującą ratę. Przy finansowym przychody pomniejszy odpis amortyzacyjny.