Stawka liniowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to preferencyjne formy rozliczenia, które pozwalają przedsiębiorcom znacznie zaoszczędzić na podatku. Prawo do preferencji mogą jednak stracić, bo ich stosowanie obwarowane jest wieloma warunkami. Obostrzenia dotyczą też łączenia tych ulg.

Skarbówka potwierdza jednak, że nie ma przeszkód, by osoba prowadząca jednocześnie dwa rodzaje działalności gospodarczej płaciła od jednej podatek liniowy, a od drugiej ryczałt.

Czytaj także: Czasem liniowy lepszy niż ryczałt

Taką odpowiedź (interpretacja nr 0115-KDIT1.4011. 456.2020.1.MR) otrzymał podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą w postaci zakładania instalacji elektrycznych. Płaci od niej podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierza też przystąpić do spółki komandytowej jako komplementariusz. Chciał się upewnić, czy od dochodów ze spółki będzie mógł wówczas płacić podatek 19 proc.

Krajowa Informacja Skarbowa zgadza się na takie rozwiązanie. Przypomina, że spółka komandytowa stanowi jedną ze spółek osobowych. Nie ma podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników, co oznacza, że podatek rozliczają wspólnicy. Jeśli są to osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o PIT.

Jedna forma rozliczeń

Dyrektor KIS zaznaczył, że jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niemającej osobowości prawnej, to zgodnie z art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT. Oznacza to opodatkowanie albo według skali podatkowej, albo podatkiem liniowym. Wykluczone jest np. rozliczenie jednoosobowej firmy według skali podatkowej, a działalności prowadzonej w formie spółki podatkiem liniowym – i odwrotnie.

Nie ma natomiast przeszkód, by od działalności samodzielnej płacić ryczałt, a od działalności prowadzonej w formie spółki – PIT liniowy. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie wymaga bowiem, by z ryczałtu zostali wyłączeni przedsiębiorcy, którzy prowadzą też inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub w formie liniowej.

„To oznacza, że w roku podatkowym możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej – podatkiem liniowym" – stwierdził dyrektor KIS. Zaznaczył, że konieczne jest zgłoszenie tych form i spełnienie innych wymogów.

Spór o kartę

Sporną kwestią jest natomiast połączenie funkcji wspólnika spółki komandytowej z działalnością gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Fiskus twierdzi, że podatnik obejmujący funkcję komandytariusza traci prawo do rozliczania dochodów (przychodów) z działalności lekarskiej w formie karty podatkowej. Z takim podejściem nie zgodził się ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 3407/18). Orzekł, że wspólnik spółki komandytowej może jednocześnie prowadzić działalność opodatkowaną kartą.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w KPMG w Polsce

Przepisy pozwalają łączyć różne formy opodatkowania. Należy jednak pamiętać o spełnieniu innych warunków stosowania tych form, wynikających z ustaw podatkowych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić co do zasady ci przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 250 tys. euro.

Z kolei w podatku liniowym niedopuszczalne jest świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. Wybór stawki liniowej oznacza też utratę prawa do preferencji. Nie można skorzystać np. z ulgi prorodzinnej, wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub z samotnie wychowywanym dzieckiem.