Senacka komisja finansów rozpatrywała we wtorek wieczorem poprawki do ustawy zmieniającej przepisy o podatkach dochodowych, wprowadzającej m.in. podwójne opodatkowanie spółek komandytowych.

Wbrew opinii Ministerstwa Finansów senatorowie poparli poprawki, które zmierzają do wyłączenia z zakresu ustawy spółek komandytowych oraz spółek jawnych. To oznacza, że spółki komandytowe nie płaciłyby podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Pozostałyby opodatkowane na takich samych zasadach jak dotychczas, czyli PIT od wspólników.

Senatorowie chcą też odrzucenia zmian w zakresie ulgi abolicyjnej. Ustawa zmieniająca przepisy o PIT i CIT zakłada, że Polacy pracujący w takich krajach jak m.in. Wielka Brytania, USA i Austria, dopłacą w Polsce podatek. Przed taką dopłatą chroniła ich dotychczas ulga abolicyjna, która ma być ograniczona od 2021 r. Poprawka senackiej komisji zmierza do wykreślenia tych zmian i opodatkowania zagranicznych dochodów na takich zasadach, jak dotychczas.

Inna z rekomendowanych przez komisję poprawek zakłada wykreślenie z ustawy przepisów nakładających na największe spółki obowiązek informowania o strategii podatkowej. Przeciw poprawce był wiceminister finansów Jan Sarnowski, który tłumaczył, że informowanie o strategii to dobra praktyka przyjęta m.in. w Wielkiej Brytanii i Danii.

Senacka komisja opowiedziała się za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami.

W środę ustawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu Senatu. Głosowanie nad poprawkami odbędzie się w Senacie prawdopodobnie w piątek.

Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2021 r., a to oznacza, że powinna być opublikowana w Dzienniku Ustaw do 30 listopada.