Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To system teleinformatyczny, specjalna platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

To fakultatywne rozwiązanie. Przedsiębiorcy będą mogli nadal wystawiać tradycyjne faktury papierowe oraz faktury elektroniczne stosowane obecnie w obrocie gospodarczym (np. wysyłane e-mailem w formacie PDF). Aby wystawiać nowe faktury, ustrukturyzowane w systemie KSeF, muszą uzyskać zgodę kontrahenta.

Czytaj także: Firma wystawiająca nowe e-faktury otrzyma zwrot VAT w 40 dni

„Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API" – poinformował resort w uzasadnieniu.

Przewidziano też zachęty. Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji. Nie ma więc ryzyka zgubienia lub zniszczenia dokumentu.

Inna preferencja to przyspieszony, 40-dniowy termin zwrotu VAT zamiast 60-dniowego. Jednak aby z niego skorzystać, konieczne będzie spełnienie łącznie kilku warunków. Jednym z nich jest wystawianie wyłącznie faktur ustrukturyzowanych w całym okresie rozliczeniowym.

Co ważne, szybszy zwrot będzie możliwy tylko do 3 tys. zł. „Kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie nie może przekraczać 3 tys. zł" – zaznacza resort.

Ministerstwo wyjaśnia też, że każdy podatnik ma mieć indywidualne konto w systemie KSeF służące do wystawiania faktur z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Przedsiębiorcy mają przygotowywać faktury ustrukturyzowane w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych według wzoru. Mikroprzedsiębiorcy też zyskają dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Ministerstwo Finansów – zmodyfikowana w tym celu zostanie aplikacja e-Mikrofirma. Nowe e-faktury mają też wystawiać za podatników biura rachunkowe.

Po przesłaniu faktury system KSeF przydzieli jej numer identyfikujący z oznaczeniem daty i godziny. Dokument będzie uznawany za wystawiony i otrzymany w dniu przydzielenia numeru w systemie KSeF. Przedsiębiorca zyska pewność, czy i kiedy jego faktura dotarła do klienta.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Ministerstwo Finansów zakłada, że w 2021 r. z systemu skorzysta 10 proc. podatników VAT. W następnych latach przewiduje 10-proc. wzrost rocznie – do poziomu 70 proc. w 2027 r. Wcześniej resort zakładał, że faktury ustrukturyzowane staną się obowiązkowe w 2023 r.

Nowe rozwiązanie służy uszczelnieniu VAT i zmniejszeniu liczby kontroli. Już w momencie wystawienia faktury mogą być analizowane przez administrację podatkową.

Etap legislacyjny: opiniowanie