Tego dnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. We wniosku można powołać się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510). Wniosek należy złożyć do właściwego urzędu gminy wraz z dokumentami, które potwierdzają wskazane w nim dane.

Przypomnijmy w tym miejscu, że cudzoziemiec, który ma w Polsce meldunek stały bądź czasowy (na dłużej niż 30 dni), dostaje PESEL z urzędu, bez wniosku.

- Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL. Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika. W szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek - informuje Ministerstwo Finansów.

Prawo do ulg i odliczeń

Nowe zasady mają umożliwić urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatników (pracowników), a to pozwoli m.in. na wygenerowanie i udostępnienie im zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT.

- Tym samym podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku - wskazuje MF.

Brak PESEL jeszcze bez sankcji

Płatnikom zmiany pozwolą  wywiązać się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego pracownika – cudzoziemca. O tym obowiązku przypomniało pracodawcom Ministerstwo w listopadzie ub.r.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

"Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT" – wskazało MF.

Jednak w 2021 r. skarbówka jeszcze przymyka oko na brak NIP lub PESEL, gdyż w czasie pandemii cudzoziemcy mogli mieć kłopot z uzyskaniem identyfikatorów.

– Podobnie jak w poprzednim roku, istnieje możliwość złożenia przez pracodawców informacji przy użyciu ciągu cyfr jako identyfikatora PESEL/NIP podatnika. Na rok 2021 nie jest planowana zmiana polegająca na uniemożliwieniu złożenia informacji od płatników z wpisanymi „dziewiątkami" w pozycji identyfikatora podatkowego – poinformowało redakcję "Rzeczpospolitej" Ministerstwo Finansów w styczniu b.r.