Założenia Polskiego Ładu sprawiły, że niektórzy przedsiębiorcy myślą o zmianie formy prowadzenia działalności i przejściu z PIT na CIT. Każdą zmianę trzeba jednak bardzo dobrze przemyśleć, bo może się okazać, że nie zawsze będzie ona opłacalna podatkowo. Potwierdza to niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Transformacja...

Sprawa dotyczyła przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że wraz z inną osobą jest udziałowcem spółki z o.o. prowadzącej produkcję odzieży zawodowej i ochronnej. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, przy czym skład osobowy obu firm się nie zmienił. Kapitał zakładowy spółki z o.o. został pokryty dotychczasowymi wkładami wspólników spółki cywilnej, a w pozostałym zakresie został sfinansowany niepodzielonymi zyskami wspólników spółki cywilnej z lat ubiegłych.

Czytaj też: Przekształcenie w sp. z o.o. – zaległe zyski przedsiębiorcy bez podatku?

Mężczyzna podkreślił, że z uwagi na brak osobowości prawnej spółki cywilnej każdy z jej wspólników dochód uzyskany z jej działalności (zysk) opodatkował PIT we własnym zakresie przed dniem przekształcenia. W bilansie spółki przekształconej na moment bieżący wystąpił jednak kapitał własny, utworzony m.in. z niepodzielonych zysków wypracowanych przed przekształceniem. Spółka z o.o. zamierza w przyszłości podjąć stosowną uchwałę o wypłacie udziałowcom niepodzielonego zysku wypracowanego przez spółkę cywilną z lat ubiegłych. Podatnik chciał się upewnić, że taka operacja nie spowoduje powstania po stronie udziałowców przychodu opodatkowanego PIT.

Wbrew jego oczekiwaniom fiskus uznał, że wypłatę zysku trzeba z nim rozliczyć. Zauważył, że przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. oznacza następstwo prawne. Spółka przekształcona kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej przez cywilną. W ocenie urzędników oznacza to, że dochód wypracowany w trakcie prowadzenia działalności spółki cywilnej staje się odpowiednio zyskiem spółki z o.o. A biorąc pod uwagę, że spółka cywilna nie jest wydzielona majątkowo, w pewnych przypadkach będzie możliwe określenie, czy dany składnik majątku stanowi majątek spółki cywilnej czy majątek prywatny wspólników. Dotyczy to m.in. zysków wygenerowanych w ramach spółki cywilnej. Decyzja o przypisaniu takich składników do majątku spółki cywilnej lub prywatnego jej wspólników musi nastąpić przed przekształceniem.

Ostatecznie fiskus uznał, że zysk osiągnięty przez spółkę cywilną, tj. widniejący w bilansie spółki przekształconej, opodatkowany PIT, po przekształceniu, w chwili wypłaty udziałowcom spółki z o.o., stanowić będzie dla nich przychód z udziału w zyskach osób prawnych podlegający PIT.

...jednak z daniną

Podatnik zaskarżył interpretację, ale przegrał. Białostocki WSA zgodził się, że wypłata przez spółkę przekształconą zysków wypracowanych przez spółkę cywilną i opodatkowanych uprzednio po stronie udziałowców,w sytuacji, kiedy żądanie ich wypłaty zostanie zgłoszone już po przekształceniu, to w stosunku do nich będzie przychód podlegający PIT. Sądu nie przekonało to, że wcześniej pieniądze zostały opodatkowane w spółce cywilnej. Jak tłumaczył w pisemnym uzasadnieniu sędzia Paweł Janusz Lewkowicz, postępowanie fiskusa było zgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, zasadą praworządności, zasadą równości wobec prawa.

Wyrok nie jest prawomocny.

sygnatura akt: I SA/Bk 165/21

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Michał Dec, radca prawny, doradca podatkowy, partner z kancelarii KNDP Kolibski Nikończy Dec & Partnerzy

Stanowisko sądu należy uznać za zbyt rygorystyczne. Część historycznych zysków spółki cywilnej podlegająca wypłacie na rzecz udziałowców w chwili przekształcenia nie została przekazana na kapitały własne spółki z o.o. Nie miała zatem odzwierciedlenia w wartości udziałów objętych przez wspólników w sp. z o.o. W takiej sytuacji wątpliwe wydaje się, że takie świadczenie na rzecz udziałowców może stanowić wypłatę zysku sp. z o.o. Nie jest to też dochód udziałowców z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktyczne przez nich uzyskany. Przyjęcie innego stanowiska powodowałoby, że wspólnicy spółki z o.o. podlegaliby efektywnemu dwukrotnemu lub nawet trzykrotnemu opodatkowaniu przy wypłacie świadczenia, które powinno być opodatkowane jednokrotnie jako świadczenie mające swoje źródło w spółce cywilnej.