Przypomnijmy, iż minister edukacji Barbara Nowacka od samego początku swojego urzędowania zapowiadała, że Historia i Teraźniejszość, ulubiony przedmiot poprzedniego ministra edukacji Przemysława Czarnka, zniknie ze szkół. - Uważam, że polska młodzież powinna poznawać historię, tę najnowszą, na którą często w curriculum nie ma po prostu czasu, a po drugie powinna też dowiedzieć się po co jest konstytucja, jak działają wybory samorządowe, jaka jest siła obywatelek i obywateli. Nowy przedmiot będzie nawiązujący do WOS-u ale też korzystający z pewnych dobrych rozwiązań, które były zaproponowane jako idea przyświecająca niesławnemu HiT-owi – tłumaczyła szefowa resortu w rozmowie z dziennikarzami zaraz po swoim powołaniu.

HiT znika ze szkół, będą zajęcia z pierwszej pomocy

Już wiadomo, że HiT zniknie z większości szkół od nowego roku szkolnego 2024/25. Resort edukacji poinformował właśnie, że we wtorek 20 maja podpisane zostało rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Przewiduje ono rezygnację z nauczania tego przedmiotu, począwszy od roku szkolnego 2024/2025 (w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej i w formie zaocznej) w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych, a w latach następnych w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego wygaszenia tego przedmiotu.

Zgodnie z zapowiedziami MEN, nowy przedmiot, który zastąpi HiT, ma być realizowany od roku szkolnego 2025/2026 (nie wcześniej niż od klasy II szkoły ponadpodstawowej).

To nie jedyne zmiany. Rozporządzenie przewiduje również rozszerzenia katalogu zajęć, które są realizowane podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych (klasy IV–VII) i ponadpodstawowych (w klasach: II–IV liceum ogólnokształcącego, II–V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia), o zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy (w klasie VIII szkoły ponadpodstawowej i w klasie I szkół ponadpodstawowych uczniowie uczą się pierwszej pomocy na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa).

Czytaj więcej

Nie tylko HiT. Co się zmieni od września w szkołach?