Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP

Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała kandydaturę prof. dr. hab. Piotra Girdwoynia – adwokata – do pełnienia funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Publikacja: 22.05.2024 12:38

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Foto: PAP / Jacek Bednarczyk

Przypomnijmy, iż dwóch pierwszych kandydatów rekomendowanych przez KRS nie otrzymało stanowiska. Minister Adam Bodnar ogłosił konkurs na ten wakat. Wystartowało w nim kilkunastu sędziów i prokuratorów. Zespół rekomendował sędziego Wojciecha Postulskiego. Pod koniec kwietnia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazał się komunikat, że sędzia Postulski zrezygnował z funkcji dyrektora szkoły. Sam Postulski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zaprzeczył jakoby sam zrezygnował. Ostatecznie w jego miejsce wybrano prof. Piotra Girdwoynia, który w postępowaniu konkursowym uplasował się na drugiej pozycji. Profesor Girdwoyń zadeklarował gotowość objęcia stanowiska dyrektora KSSiP.

KRS: taka osoba nie powinna pełnić jakiejkolwiek funkcji w jednostce państwowej

Opinię na temat kandydatury prof. Girdwoynia przedstawiła właśnie Krajowa Rada Sądownictwa. Jest ona negatywna. Zdaniem Rady "osoba kwestionująca konstytucyjne organy państwa polskiego i deklarująca gotowość do braku realizacji ustawowych obowiązków nie powinna pełnić jakiejkolwiek funkcji w jednostce państwowej, zwłaszcza odpowiedzialnej za kształcenie i doskonalenie kadry sądów powszechnych i prokuratury". 

W ocenie  KRS przedstawiony przez ministra sprawiedliwości kandydat, mimo, że „spełnia warunki formalne do pełnienia funkcji dyrektora KSSiP nie daje gwarancji rzetelnego realizowania ustawowego obowiązku bezstronnego i apolitycznego kształcenia kadr sądownictwa i prokuratury”. Dlaczego? „Publiczne kwestionowanie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, wynikającej z art. 87 Konstytucji RP hierarchii źródeł prawa, nadrzędności Konstytucji RP, kwestionowanie konstytucyjnych organów państwa, w tym Krajowej Rady Sądownictwa oraz Trybunału Konstytucyjnego, w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa uzasadniają zdecydowanie negatywną ocenę kandydata” - czytamy. 

„Weryfikacja” kadry Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Rada wyraziła też głębokie zaniepokojenie publiczną deklaracją kandydata dotyczącą ewentualnego nieprzedstawiania KRS listy klasyfikacyjnej egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej. „Po pierwsze obowiązek ustawowy dotyczący przedstawiania listy klasyfikacyjnej wynika z art. 33a ust. 11 ustawy o KSSiP i jest fundamentalnym elementem procesu szkolenia i oceny aplikantów. Lista ta jest nie tylko narzędziem umożliwiającym ocenę postępów aplikantów, ale także mechanizmem zapewniającym przejrzystość i uczciwość procesu. Po drugie, wypowiedź kandydata może sugerować brak zrozumienia dla roli, jaką pełni KSSiP w systemie polskim prawnym” - wskazuje KRS. Zwraca przy tym uwagę, że „skutkiem niewykonania ustawowego obowiązku będzie nieprzedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o mianowanie egzaminowanych aplikantów na stanowiska asesorów sądowych, a w konsekwencji pozbawienie ich możliwości zatrudnienia. Skutkować także będzie destrukcją sądów, przewlekłością postępowań i w konsekwencji naruszeniem prawa obywatela do sądu”.

KRS krytycznie odniosła się do zapowiedzi, dotyczącej „weryfikacji” kadry dydaktycznej KSSiP. „Wykładowcy KSSiP podlegają ocenie jedynie na podstawie ustawowych kryteriów, które gwarantują najwyższy poziom kształcenia. Dobór wykładowców na podstawie innych, niż merytoryczne kompetencje będzie prowadzić do obniżenia standardów edukacyjnych” - uważa Rada.

Czytaj więcej

KRS o Szmydtcie, nowym dyrektorze KSSiP i aplikantach tej szkoły

Przypomnijmy, iż dwóch pierwszych kandydatów rekomendowanych przez KRS nie otrzymało stanowiska. Minister Adam Bodnar ogłosił konkurs na ten wakat. Wystartowało w nim kilkunastu sędziów i prokuratorów. Zespół rekomendował sędziego Wojciecha Postulskiego. Pod koniec kwietnia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazał się komunikat, że sędzia Postulski zrezygnował z funkcji dyrektora szkoły. Sam Postulski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zaprzeczył jakoby sam zrezygnował. Ostatecznie w jego miejsce wybrano prof. Piotra Girdwoynia, który w postępowaniu konkursowym uplasował się na drugiej pozycji. Profesor Girdwoyń zadeklarował gotowość objęcia stanowiska dyrektora KSSiP.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąsiad zajrzy nam przez płot? Zmiany w prawie budowlanym i budowanie bliżej siebie
Sądy i trybunały
Izba Cywilna SN zbada pytania Ziobry o tryb korekty płci. Choć Bodnar je wycofał
W sądzie i w urzędzie
Sądy nie chcą nagrań z samochodowej kamerki. Jest propozycja
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Prawo pracy
Praca zdalna w odwrocie. Nowe przepisy nie pomogły
Prawo karne
Nie tylko Collegium Humanum. Rektorzy trzech uczelni zatrzymani przez CBA