Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest finansowe wsparcie dla firm, szczególnie tych innowacyjnych – zwłaszcza w dobie pandemii. Kłody pod nogi tym, którzy chcą pomagać przedsiębiorcom, rzuca za to fiskus. Przykładem może być – na szczęście dla podatników – jego czwartkowa przegrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Firmowe inkubatory

Spór dotyczył interpretacji. Z wnioskiem o jej wydanie wystąpiła agencja zajmująca się wspieraniem przedsiębiorczości. Wyjaśniła, że jako spółka akcyjna i czynny podatnik VAT prowadzi m.in. nieodpłatną działalność w projektach finansowanych z UE i budżetu państwa (usługi informacyjne, usługi doradcze i usługi szkoleniowe). Tłumaczyła, że przystąpiła do konkursu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a jej wniosek został wybrany do dofinansowania.

Czytaj również:

W walce z wyłudzeniami VAT dostaje się startupom

Projekt polegał na stworzeniu kompleksowego programu wsparcia przedsiębiorstw typu startup od momentu rejestracji do czasu stworzenia minimalnej wersji produktu. W założeniach w programie ma wziąć udział 200 podmiotów (wskaźnik produktu), z których minimum 120 osiągnie gotowość do wejścia na rynek (wskaźnik rezultatu). Projekt skierowany jest do osób, które mają pomysł na biznes związany z branżą lotniczą, motoryzacyjną, informatyczną lub budowlaną.

Z wniosku wynikało, że w projekcie świadczone są usługi, z których uczestnicy projektu, tj. startupy, będą korzystać bezpłatnie. A umowa o dofinansowanie przewiduje dotację na finansowanie 100 proc. kosztów kwalifikowanych usług.

Agencja zastrzegła, że po zakończeniu każdego roku składa do instytucji pośredniczącej informacje o stanie osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników. W razie nieosiągnięcia założeń instytucja pośrednicząca proporcjonalnie ustala kwotę pomniejszenia dofinansowania. Agencja nie miała wątpliwości, że w jej przypadku dotacja z PARP nie rzutuje na podstawę opodatkowania VAT, ponieważ dofinansowanie nie odnosi się do ceny konkretnego towaru czy usługi, lecz ma charakter ogólny.

Brak bezpośredniości

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Przeciwnego zdania był fiskus. W jego ocenie dotacja stanowiąca pokrycie ceny świadczonych usług bezpośrednio wpływa na ich wartość jako wynagrodzenie od podmiotu trzeciego za świadczone usługi i zwiększa podstawę opodatkowania (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Podlega zatem opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania otrzymanej dotacji jest jej wartość pomniejszona o kwotę podatku.

Agencja zaskarżyła interpretację, ale w pierwszej instancji nic nie wskórała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał, że jej dotacja podlega opodatkowaniu.

Rację agencji przyznał dopiero Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomniał, że co do zasady zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, łącznie m.in. z dotacjami, które mają bezpośredni wpływ na cenę. A jak tłumaczył sędzia Dominik Mączyński, w spornej sprawie NSA takiego bezpośredniego wpływu na cenę się nie dopatrzył.

Zasadnicze okazały się zaś dwie kwestie: brak jednoznacznego określenia liczby uczestników programu oraz kryterium rezultatu wpływające na wartość dofinansowania.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1600/19

Adam Bartosiewicz radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii EOL

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jest trafne. Dotacje nie są bowiem opodatkowane jako takie. Dotacja jest opodatkowana tylko, jeśli jest częścią ceny za konkretną czynność opodatkowaną. W spornej sytuacji nie było jeszcze wiadomo, jakie dokładnie czynności będą wykonane i ile ich będzie, a nawet czy w ogóle do tego dojdzie. Dlatego trudno uznać dotację, o której była mowa, za element podstawy opodatkowania. Dziwić może jedynie upór fiskusa, który w większości przypadków bezrefleksyjnie dąży do opodatkowania VAT tego rodzaju dofinansowań. Można mieć tylko nadzieję, że pod wpływem orzecznictwa i w dobie problemów, z jakimi firmy borykają się w związku z koronawiusem, z tego profiskalnego podejścia wreszcie zrezygnuje.