Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 stycznia 2023 r. (0113-KDIPT1-1.4012.748.2022.2.WL).

Sprawa dotyczy gminy, która realizuje inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii polegającej na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców gminy. Na realizację projektu gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Otrzymana dotacja jest przeznaczona w szczególności na pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji na rzecz gminy przez wyłonionego wykonawcę.