Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważne wyroki o stawce VAT na kajmak.

Spór dotyczył sześciu wiążących informacji stawkowych, tzw. WIS, wydanych przez fiskusa na kilka rodzajów słodkiej masy. Z wnioskami o ich wydanie na potrzeby VAT wystąpiła spółka, która szczegółowo opisała skład i proces produkcyjny sześciu rodzajów kajmaku. Przykładowo dla kajmaku krówka wskazała, że produkty mleczne stanowią 61 proc. wsadu surowcowego. Pozostałe to 34 proc. cukru, 1,5 proc. tłuszczu oraz 3 proc. dodatków. Firma tłumaczyła też, że wyrób powstaje w wyniku poddania cukru z mlekiem kilkugodzinnej obróbce termicznej.

Wbrew oczekiwaniom spółki fiskus opisane we wnioskach towary sklasyfikował jako wyrób cukierniczy i określił dla nich stawkę VAT 23 proc.

Firma była przekonana, że jej słodkie wyroby to karmelizowany produkt mleczny z kodem CN 04, do którego stosuje się obniżoną 5-proc. stawkę podatku.

Czytaj więcej

VAT: Nowe informacje stawkowe dają mniejszą ochronę

Fiskus zdania nie zmienił. W jego ocenie znaczny dodatek sacharozy (jedna trzecia masy produktu) oraz substancji dodatkowych niedopuszczonych w dziale 4 (tłuszcz palmowy, aromat) świadczą o tym, że sporne masy utraciły cechy produktu mlecznego z działu 4 Nomenklatury scalonej. Miała o tym przesądzać także analiza procesu technologicznego, przez który wskutek wymieszania składników oraz ich obróbki termicznej wyrób końcowy miał utracić cechy produktu mlecznego.

Spółka zaskarżyła WIS, ale w pierwszej instancji przegrała.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zgodził się z fiskusem, że sporne towary prawidłowo zaklasyfikował jako wyrób cukierniczy. Dominująca pierwotnie zawartość mleka w składzie procentowym została w nich bowiem zniwelowana wskutek całego procesu technologicznego, przez który cukier nadał zasadniczy charakter całemu produktowi.

Inaczej na kajmak spojrzał NSA. Nie zgodził się, że sama ponad 30-proc. zawartość cukru czy proces technologiczny automatycznie dyskwalifikowały kajmak jako produkt mleczny. W spornym przypadku podstawą produktu jest mleko. I choć, jak zauważył sędzia NSA Hieronim Sęk, sąd kasacyjny nie przesądza o ostatecznej klasyfikacji i stawce VAT, nie zgodził się z wykładnią fiskusa, który będzie musiał jeszcze raz przeanalizować sprawy, biorąc pod uwagę jego wytyczne.

Wyroki są prawomocne.

Sygnatury akt: I FSK 2294/21, I FSK 197-198/22, I FSK 2510/21, I FSK 249/22, I FSK 516/22